مطالب دانلود عكس

معاون اجرایی و گسترش زبان فارسی وزارت علوم خبرداد

پلت فرم مجازی آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی راه اندازی می شود

پلت فرم مجازی آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی راه اندازی می شود

آمار بیشتر حضور مردان در آزمون دكتری

آمار بیشتر حضور مردان در آزمون دكتری
معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم به دانلود عكس پاسخ داد

موضوع معافیت اعضای هیات علمی از مالیات چیست؟

موضوع معافیت اعضای هیات علمی از مالیات چیست؟

نمایندگی کلید و پریز اشنایدر لاله زار

نمایندگی کلید و پریز اشنایدر لاله زار
در یك دانشگاه استرالیایی صورت می گیرد،

تعدیل نیروی دانشگاه برای جبران خسارات كرونا

تعدیل نیروی دانشگاه برای جبران خسارات كرونا

بست كمربندی چیست

بست كمربندی چیست

روش جدید احیای سلولی برای درمان دیابت

روش جدید احیای سلولی برای درمان دیابت
معاون فرهنگی وزارت بهداشت:

دانشگاه ها برمبنای عملكرد كارهای قرآنی رتبه بندی می شوند

دانشگاه ها برمبنای عملكرد كارهای قرآنی رتبه بندی می شوند

اولین دوره ی ایرانسل تاك انجام شد

اولین دوره ی ایرانسل تاك انجام شد
با انصراف بیش از ۱۳۰۰ دانشجو از ادامه تحصیل،

كرونا دانشجویان ژاپن را شكست داد!

كرونا دانشجویان ژاپن را شكست داد!
دانلود عکس