مطالب دانلود عكس


همراه اول مجوز تأسیس صندوق فناوری خطرپذیر دریافت كرد

همراه اول مجوز تأسیس صندوق فناوری خطرپذیر دریافت كرد

ساخت واكسن طاعون بر طبق واكسن كرونا

ساخت واكسن طاعون بر طبق واكسن كرونا
با حمایت جمعی از خیرین از پویش حامیان دانشگاه پیام نور؛

۳۵۰ دانشجوی دانشگاه پیام نور بورسیه شدند

۳۵۰ دانشجوی دانشگاه پیام نور بورسیه شدند

خدمات احراز هویت و وریفای اكانت بین المللی

خدمات احراز هویت و وریفای اكانت بین المللی
كارشناس مركز پژوهش های مجلس:

هیات رئیسه مجلس تركیب كمیسیون بررسی طرح صیانت را مشخص می كند

هیات رئیسه مجلس تركیب كمیسیون بررسی طرح صیانت را مشخص می كند

چطور بكلینك بگیریم

چطور بكلینك بگیریم

دانشگاه الزهرا قرنطینه می شود

دانشگاه الزهرا قرنطینه می شود

دانشگاهیان تربیت مدرس در داخل دانشگاه واكسینه می شوند

دانشگاهیان تربیت مدرس در داخل دانشگاه واكسینه می شوند

ویژگی های درب فلزی

ویژگی های درب فلزی

كرونا، جان دانشجوی دانشگاه علم و صنعت را گرفت

كرونا، جان دانشجوی دانشگاه علم و صنعت را گرفت
دانلود عکس