آرشیو مطالب : صفحه ی ۳

اعلام شیوه آموزش دانشجویان غیر ایرانی برای ترم آینده

اعلام شیوه آموزش دانشجویان غیر ایرانی برای ترم آینده

پلی استیشن 5 انتقال به بخش های مختلف بازی را ساده می كند

پلی استیشن 5 انتقال به بخش های مختلف بازی را ساده می كند

اقتصادی ترین نوع آموزش از منظر رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

اقتصادی ترین نوع آموزش از منظر رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

اختیارات كمیسیون های موارد خاص دانشگاهی افزایش می یابد

اختیارات كمیسیون های موارد خاص دانشگاهی افزایش می یابد
رئیس دانشگاه ایلام و دبیر همایش:

همایش ملی مجازی زیست جهان بعد از كرونا در ایلام

همایش ملی مجازی زیست جهان بعد از كرونا در ایلام

ساختار اصلی دانشگاه علوم پزشكی ایران تغییر نمود

ساختار اصلی دانشگاه علوم پزشكی ایران تغییر نمود
در تحقیقی جدید؛

دلیل بوی بد بدن كشف شد

دلیل بوی بد بدن كشف شد

گیت فروشگاهی

گیت فروشگاهی

تدوین سند استراتژیك توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت

تدوین سند استراتژیك توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت
در گزارش دانلود عكس اعلام شد؛

احراز هویت روزانه یك میلیون نفر در بورس توسط 9 شركت دانش بنیان

احراز هویت روزانه یك میلیون نفر در بورس توسط 9 شركت دانش بنیان
لینک دوستان دانلود عكس
دانلود عکس