آرشیو مطالب : فرهنگ

اجرای طرح افكارسنجی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

اجرای طرح افكارسنجی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
در نشست روسای دانشگاه های ایران و روسیه پیشنهاد شد:

تشكیل كمیته ای مشترك بین ایران و روسیه برای تبادل یافته های كرونا

تشكیل كمیته ای مشترك بین ایران و روسیه برای تبادل یافته های كرونا
در جلسه هیأت عالی جذب تاكید شد؛

لزوم حفظ شأن اساتید در بررسی های هیأت عالی جذب

لزوم حفظ شأن اساتید در بررسی های هیأت عالی جذب

خوابگاه های دانشگاه شریف نوسازی می شوند

خوابگاه های دانشگاه شریف نوسازی می شوند

تولید تاریخ دانش بومی به دور از شتابزدگی و شعارزدگی ها

تولید تاریخ دانش بومی به دور از شتابزدگی و شعارزدگی ها
در رشته های مختلف؛

ارائه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی توسط كریدور علم و فناوری اصفهان

ارائه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی توسط كریدور علم و فناوری اصفهان
عضو شورای عالی فضای مجازی :

تصویب سند كلان شبكه ملی در انتظار برگزاری جلسه شورای فضای مجازی

تصویب سند كلان شبكه ملی در انتظار برگزاری جلسه شورای فضای مجازی
وزیر علوم تاكید كرد

لزوم پیشگیری از موازی كاری با احیای شورای تحول نظام آموزشی كشور

لزوم پیشگیری از موازی كاری با احیای شورای تحول نظام آموزشی كشور
لینک دوستان دانلود عكس