رئیس مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:

دکتر صدرا علاوه بر آشنایی با علوم و معارف اسلامی، به مباحث علم جدید هم تسلط خوبی داشت

دکتر صدرا علاوه بر آشنایی با علوم و معارف اسلامی، به مباحث علم جدید هم تسلط خوبی داشت

به گزارش دانلود عکس، رییس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اشاره کرد: رویکرد دکتر صدرا به عنوان یک متفکر ایرانی اسلامی در رویارویی با اندیشه های دیگران خصوصاً اندیشه متفکران غربی رویکرد خاصی بود، ایشان هم با علوم و معارف اسلامی آشنایی داشتند و هم به مباحث علم جدید تسلط خوبی داشتند.


به گزارش دانلود عکس به نقل از ایسنا، دکتر صادق واعظ زاده در مراسم بزرگداشت مرحوم استاد دکتر علیرضا صدرا رییس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، که از طرف دانشکده حقوق دانشگاه تهران و با مشارکت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد، در سخنانی درگذشت نابهنگام استاد پارسا و اندیشمند توانا مرحوم دکتر علیرضا صدرا را به خانواده و همکاران تسلیت گفت و اضافه کرد: رویکرد مرحوم صدرا در برخورد با اندیشمندان و متفکران غربی از پایگاه اندیشه اسلامی و مورد نیاز دنیای فعلی بود.
رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اظهار داشت: اولین رویارویی متفکران ایرانی اسلامی با تفکر غرب را در درجه نخست توسط فارابی دانست و اظهار داشت: سپس یونانیان و ارسطو و... با این تفکرات برخورد داشتند اما اهمیت تفکر ایرانی اسلامی تنها در کمیت و کیفیت افزودنی ها نبود بلکه در دمیدن روح دینی به آن بود.
دکتر واعظ زاده با اشاره به اینکه ارسطو با بسط برخی اجزای فلسفه مقدمات لازم را برای تفکرات اسلامی آماده کرد، رویکرد نقد را رویکرد دیگری در برخورد با تفکرات اندیشمندان غربی دانست و اشاره کرد: امام محمد غزالی این نابغه ایرانی در این راه پیشرو بود امام نقد اساسی را همان فارابی و دیگران برای حفظ روح دینی داشتند جریان نقد تفکر غرب تا بعد از دوره رنسانس ادامه یافت.
رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با اشاره به اینکه تفکر غربی از درون مایه دینی تهی است، اضافه کرد: اولین آثاری که تفکر غربی را نقد می کند رساله سید جمال الدین اسدآبادی است. در رویکرد نقد ابتدا تفکرات مخالف تبیین می شد و سپس با بهره گیری از تفکرات اسلامی آنرا نقد می کردند.
دکتر واعظ زاده افزود: در رویکرد دیگر و در مقابل تفکرات اندیشمندان غربی، نگاهی وجود دارد که بر افکار بومی اسلامی مسلط است و نظریه های غربی را نقد می کند اما مهم تر از آن ابداعات جدید را نه فقط نسبت به افکار غرب بلکه اندیشه بومی ارائه می کند که یکی از این افراد علامه طباطبایی است.
وی با اشاره به وجود رویکرد های غیر فعال در مقابله با تفکرات اندیشمندان غرب اظهار داشت: رویکرد آخر نفی و طرد است در این رویکرد دل نگرانی اصلی حفظ اساس دین است اما با نقد صورت نمی گیرد به نظرات غرب توجه دارد اما همگی را یکجا و بخاطر واهمه اشتغال ذهنی و اشغال بی جهت حافظه، طرد می کند.
رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با اشاره به اینکه دکتر صدرا به هر دو حوزه آشنایی عمیقی داشت، اضافه کرد: نگاهی که به عنوان رویکرد کلان تلقی می شود، در رویارویی فکری نه از متفکران ایرانی اسلامی بلکه از همه صنوف ایرانی و دینی، رویکرد جذب و هضم حداکثری علمی فرهنگی فلسفی و هنری در ایران بود که به تمدن سازی ایرانی منجر شده و رویکرد های دیگر در قبال آن زیرمجموعه و خرده رویکرد محسوب می شوند.
دکتر واعظ زاده با اعلان اینکه این رویکرد باتوجه به موقعیت جغرافیایی، روحیات جستجوگری ایرانی، پذیرا بودن و بلندپرواز بودن را شامل می شود، اشاره کرد: با بررسی آثار دکتر صدرا رویکرد جدیدی بغیر از این رویکردها نمی یابید. ایشان همه رویکرد های فعال را استفاده می کرد. هم بر محور معنوی دین تاکید بسیار داشت و هم تفکرات اندیشمندان غرب را نقد می کرد و هم آغوش گشوده برای پذیرفتن تفکرات غربی داشت؛ در عین حال نکاتی نو را مطرح می کرد، به عبارتی نگاهی فعال ترکیبی داشت.
وی اضافه کرد: با نظریه توسعه پایدار با ویرایش جدید هدف خودرا توسعه فرهنگی قرار داد با اطمینان آنرا می پذیرد و مفهوم محدود آنرا نقد می کند و به معنویت اهمیت می دهد.
رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اظهار داشت: مرحوم صدرا استاد مطالعات تطبیق مفاهیم مدرن توسعه آزادی کارآمد بود و دموکراسی را با تعابیر آثار بزرگان فارابی، خواجه نصیر و ملاصدرا تبیین می کرد.
به گزارش دانلود عکس به نقل از ایسنا، دکتر ابراهیم متقی رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز در این مراسم با اظهار تأسف از فقدان این استاد برجسته اظهار داشت: دکتر صدرا همیشه اندیشه زندگی و کار تولید می کرد همه کارهای علمی را همچون راهنمایی پایان نامه دانشجویان و حتی ارتقاء رتبه علمی خویش را با متانت دنبال می کرد.
وی با اشاره به اینکه فقدان این استاد فقید برای همه دردناک است، اظهار داشت: همه ما در دانشکده با ایشان در یک فضای کنش همکارجویانه قرار داشتیم و امروز حضور اساتید و دانشجویان در این مراسم حاکی از دید ایشان به دانشگاه و دانشجوست نگاه وی به دانشجو ارتقاءگرایانه بود و دانشجویان خارجی شامل افغانستانی، پاکستانی، مکزیکی و آمریکایی علاقه خاصی به وی داشتند.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: فضایی که مرحوم دکتر صدرا در دانشگاه ایجاد کرد فضای دوستی بود و ایشان حس تعلق به جمع را ارتقاء داد.
در ادامه مراسم دکتر ساداتی نژاد از اساتید دانشکده علوم سیاسی و دوستان نزدیک مرحوم صدرا با اشاره به اینکه استاد صدرا به لحاظ علمی و اخلاقی به معرفی نیاز ندارد در ادامه درگذشت این استاد فقید را به خانواده ایشان و همکاران تسلیت گفت.
وی با اشاره به اینکه در ۲ سال اخیر دانشکده علوم سیاسی با از دست دادن ۴ استاد گرفتار خسارت سنگینی شد، اضافه کرد: من از ایشان جز خوبی و فضایل اخلاقی چیزی ندیدم که البته این سنتی الهی است که به سراغ همه خواهد آمد اما آنچه مهمست این است که انسان هر لحظه آمادگی این سفر را داشته باشد طبق فرمایشات امیر مومنان علی(ع) برای داشتن آمادگی داشتن ۳ خاصیت کافیست انجام فرائض دینی و الهی، پرهیز از محرمات و داشتن اخلاق و رفتار نیک است که دکتر صدرا هر ۳ خاصیت را داشت.
دکتر ساداتی نژاد با اشاره به چهره همیشه متبسم دکتر صدرا او را الگوی مناسب برای نسل جوان برشمرد و اضافه کرد: اگر ایشان امروز در بین ما نیستند اما خاطر ایشان همیشه با ما خواهد بود.
در ادامه این مراسم، دکتر عباس شیری از دیگر همکاران مرحوم دکتر صدرا با اعلان اینکه خداوند آدم را بصورت خود آفرید، اضافه کرد: همه خصلت خوب خدا در انسان قرار داده شده است اما ما در طول حیات فرصت نمی نماییم این صفات را متبلور نماییم.
وی مرحوم دکتر صدرا را مزین به اخلاق نیکو و خلق های عظیمی چون امانت داری، راستگویی و صداقت دانست و اشاره کرد: ایشان زینت دانشکده بودند یک فرد مومن و انقلابی هیچ گاه در برخورد با همکاران گشاده رویی را فراموش نمی کرد و هر فردی با هر گرایش و خاصیت اخلاقی را برادر خود می پنداشت.
دکتر شیری با اعلان اینکه ایشان با هیچ استادی حتی با وجود اختلاف نظر و دیدگاه با بی احترامی صحبت نمی کرد، اظهار داشت: هر آنچه که می شد در یک انسان مومن دوست برادر پدر و همسر دید بدون اغراق در دکتر صدرا مشهود بود.
در پایان مراسم، فرزند مرحوم صدرا ضمن تشکر از حضور دانشجویان و اساتید در مراسم ترحیم آن مرحوم اظهار داشت: پدر دائماً درحال نوشتن، تفکر و اندیشیدن بود ایشان ضمن فراهم کردن خیلی از بسترها موسس مواردی بود که دانشجویان و همکاران وی مسیر وی را ادامه خواهند داد.
به گزارش دانلود عکس به نقل از ایسنا، دکتر "علیرضا صدرا"، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران چهارشنبه ۴ آبان درگذشت. این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی پیشرفت که تا روز سه شنبه در سلامت کامل در کلاس درس و جلسات دانشگاه تهران حاضر بود؛ به علت ایست قلبی درگذشت.
پیکر این استاد فرهیخته ساعت ۷: ۳۰ پنجشنبه ۵ آبان از بیمارستان پیامبران در تهران به زادگاهش در شهر دزفول انتقال یافت.
منبع:

1401/08/16
09:55:12
5.0 / 5
409
تگهای خبر: آثار , جشن , دانشجو , دانشگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۲
لینک دوستان دانلود عكس
دانلود عکس