قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل تاكید كرد

ضرورت انتقال گسترده یافته های قرآنی از راه گسترش روابط علمی، بین المللی

ضرورت انتقال گسترده یافته های قرآنی از راه گسترش روابط علمی، بین المللی

به گزارش دانلود عکس قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل، رئیس مرکز همکاریهای علمی و بین المللی این وزارت و رئیس کارگروه توسعه همکاریهای علمی بین المللی قرآنی در بیست و نهمین نشست کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور تصریح کرد: با عنایت به نمود مجموعه فعالیتهای یک کشور در زمینه های مختلف در سطح جهانی و سایر کشورها، لازم است که یافته های قرآنی نیز به طور گسترده و از راه گسترش روابط علمی، بین المللی به سطح جهانی و کشورهای دیگر منتقل شود.


به گزارش دانلود عکس به نقل از ایسنا، دکتر سالار آملی درمورد شکل گیری کارگروه توسعه همکاریهای علمی بین المللی قرآنی عنوان کرد: این کار گروه در جهت گسترش ارتباطات بین المللی برای صدور هر چه بیشتر یافته های قرآنی است و با مسئولیت رئیس مرکز همکاریهای علمی بین المللی تشکیل و دبیرخانه آن در مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی مستقر شده است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۷۸ دانشگاه و مرکز پژوهشی دارای رشته های قرآنی و علوم حدیث هستند، اضافه کرد: این کارگروه در سه بخش ستادی، تحقیقات و آموزش و شناسایی افراد برجسته و و محققان علوم قرآنی در سطح بین المللی فعالیت می کند و در این راستا با وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و حوزه علمیه قم همکاری دارد.
قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل درمورد مأموریت این کارگروه اظهار داشت: تدوین برنامه های لازم به منظور برقراری، تسهیل و گسترش ارتباطات علمی دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و حوزه های علمیه با همتایان غیر ایرانی و مدرسان، پژوهشگران و دانشجویان سایر کشورها در قالب اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی، سند استراتژیک توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور و مصوبات کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور مأموریت اصلی این کار گروه است.
او همینطور در زمینه وظایف اصلی این کارگروه اضافه کرد: در این راستا می توان به مواردی از قبیل تسهیل و زمینه سازی تسری مصوبات کمیسیون به مراجع ذیربط در خارج از کشور و بالعکس، برنامه ریزی برای تعامل فعال و اثرگذار در حوزه دانش قرآنی با دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، موسسات پژوهشی، پژوهشگران، استادان و دانشجویان کشورهای دیگر بخصوص کشورهای منطقه، برنامه ریزی اعطای بورس تحصیلی جمهوری اسلامی ایران به دانشجویان بین الملل و بورس های بین الملل به دانشجویان ایرانی، پشتیبانی از برگزاری کارگاه ها، هم. اندیشی ها، گردهمایی ها و نشست های علمی بین المللی در حوزه پژوهش و آموزش عالی قرآنی، پشتیبانی از راه اندازی شعب دانشگاهی علوم قرآنی در خارج از کشور، پشتیبانی از تشکیل مراکز بین المللی رشد علوم قرآنی در داخل و خارج از کشور و پشتیبانی از راه اندازی کرسی های علوم قرآن و حدیث در دانشگاه های خارج از کشور اشاره نمود.
دکتر سالار آملی درمورد اقدامات کارگروه توسعه همکاریهای علمی بین المللی امسال اظهار داشت: در این راستا می توان به مواردی از قبیل شناسایی و نهایی کردن اعضای کارگروه، شناسایی دانشگاه های دارای گروه قرآنی، تهیه و تصویب آئین نامه، برگزاری اولین نشست کارگروه به صورت مجازی و تدوین شناسنامه اقدامات کارگروه توسعه همکاریهای علمی بین المللی قرآنی بر مبنای سند استراتژیک اشاره نمود.
رئیس کارگروه توسعه همکاریهای علمی بین المللی قرآنی درمورد برنامه های آتی این کارگروه عنوان کرد: در این مورد می توان به مواردی از قبیل رایزنی برای تخصیص اعتبار کارگروه بین الملل، برنامه ریزی برای انجام (حداقل) پنج طرح تحقیقاتی / برنامه در قالب اقدامات ملی و تهیه بانک داوران و ناظران طرح های تحقیقاتی به منظور نظارت بر انجام دقیق مراحل عملیاتی طرح ها اشاره نمود.
گفتنی است اعضای کارگروه توسعه همکاریهای علمی بین المللی قرآنی را رئیس مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم بعنوان رئیس کارگروه، رئیس مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه بعنوان نایب رییس، نماینده معاونت ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری، رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور، نماینده رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نماینده اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه، نماینده ریاست جامعه المصطفی العالمیه، نماینده ریاست دانشگاه تهران، نماینده ریاست دانشگاه علامه طباطبایی، دو تن از اعضای هیئت علمی متخصص حوزه علوم قرآنی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ورئیس گروه همکاریهای علمی بین المللی مرکز بعنوان دبیر کارگروه می سازند.

تلاش در جهت هم افزایی بین کمیسیون های آموزش قرآنی
به گزارش دانلود عکس به نقل از ایسنا، دکتر منصور غلامی، در هم بیست و نهمین جلسه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور که امروز (شنبه) در محل سالن شهدای جهاد علمی این وزارت برگزار شد، اظهار نمود: اسناد راهبردی در همه معاونت های وزارت علوم در دستور کار برای پیشرفت و توسعه آموزش قرآنی کشور قرار گرفته و تلاش ما هم افزایی بین کمیسیون ها جهت محقق شدن اهداف و برنامه های توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور است.
دکتر میرعظیمی دبیر کمیسیون و رئیس مرکز توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور هم در این نشست، گزارشی از عملکرد روسای کارگروه های تخصصی سه گانه عرضه کرد و اظهار داشت: این گزارش در چهار بخش کمیته راهبردی اجرای سند، سامانه جامع نظام پژوهش و آموزش عالی قرآنی، مطالعات نظام سازی قرآنی و تسهیلات و کمیته وقف خیریه می باشد.
وی درمورد اعضای کمیته راهبردی اظهار داشت: اعضای این کمیته شامل رئیس مرکز و دبیر کمیسیون، رئیس کارگروه آموزش عالی قرآنی، رئیس کارگروه توسعه پژوهش قرآنی و رئیس کارگروه همکاریهای بین المللی قرآنی هستند.
دکتر میرعظیمی در زمینه اقدامات کمیته راهبردی عنوان کرد: رایزنی و بررسی راهکارهای هماهنگی بهتر حوزه ها، تایید آئین نامه کارگروه توسعه همکاریهای علمی بین المللی قرآنی، بررسی پیش نویس آئین نامه، تایید اعضای کارگروه و تاکید بر صدور احکام نمایندگان معرفی شده از جانب معاونان و بررسی شرح وظایف نمایندگان برای هماهنگی های بهتر است.
وی در مورد سامانه جامع نظام پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور اظهار داشت: به منظور استفاده از نتایج حاصل از پروژه های در رابطه با راه اندازی سامانه جامع نظام پژوهش و آموزش عالی قرآنی و استفاده بهینه از نتایج حاصل از قراردادهای قبلی و پیشگیری از هدر رفتن منابع مالی این مرکز سامانه جامع منطبق با اسناد راهبردی را راه اندازی نمود.
دبیر کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور در مورد اقدامات انجام شده در سامانه اضافه کرد: برگزاری جلسات مشورتی برای صدمه شناسی پروژه ها، مذاکرات مختلف با مدیران و متخصصان، تشکیل کمیته راهبردی سامانه، انتخاب رئیس کمیته راهبردی سامانه و مطالعات کارشناسانه راهکارهای اجرایی سازی سامانه از اقدامات این حوزه به حساب می آید.
ایشان در ادامه تصریح کرد: به منظور توسعه فرهنگ قرآنی کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی بعنوان نهاد پشتیبان تأمین کننده نیاز دانشی و نیروی انسانی، نظام توسعه فرهنگ قرآنی، وظیفه تأمین دانش مورد نیاز در نظام سازی قرآنی را بر عهده دارد.
میرعظیمی درمورد اقدامات انجام شده در حوزه نظام سازی قرآنی اظهار داشت: پیگیری اتمام طرح های پژوهشی در رابطه با حوزه نظام سازی طی چندین مرحله، مکاتبه با دستگاههای برجسته علمی و درخواست معرفی صاحب نظران هر دستگاه در چهار حوزه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، پیگیری مستمر از مسئولانت مرتبط و دریافت رزومه بیشتر از ۱۶۰ پژوهشگر برجسته حوزه نظام سازی قرآنی و حوزوی و دانشگاهی از اقدامات این حوزه است.
دکتر میرعظیمی به نتایج حاصله اشاره نمود و اظهار داشت: تدوین ۲۰ مصاحبه و ۷ نشست علمی با صاحب نظران این حوزه در چارچوب ۴ کتاب، تدوین سبد پروژه مشتمل بر معرفی ۲۲۱ مبحث پروژه اولویت دار در چهار حوزه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، تدوین پیش نویس ۵ طرح نامه، شناسایی بیشتر از ۶۱ صاحب نظر حوزه نظام سازی قرآنی، تنظیم پیش نویس قرارداد با حوزه علمیه برای مشارکت ۵۰ درصد اجرای پروژه نظام سازی و طرح همایش ملی مطالعات نظام سازی از نتایج حاصل از اقدمات حوزه نظام سازی قرآنی است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم؛ او در آخر بیان نمود: پشتیبانی از رساله ها و رساله های قرآنی دانشجویان و طلاب از راه اعطای تسهیلات، ایجاد کمیته وقف و خیریه و ارتقای نیروی انسانی مرکز با گذراندن دوره های آموزشی و مهارتی لازم از دیگر اقدامات این حوزه بوده است.
منبع:

1399/11/05
21:12:25
0.0 / 5
1066
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
لینک دوستان دانلود عكس
دانلود عکس