معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران خبر داد

افزایش ۱۱درصدی میزان مشاركت و فعالیتهای فرهنگی دانشجویان

افزایش ۱۱درصدی میزان مشاركت و فعالیتهای فرهنگی دانشجویان

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران از افزایش میزان مشارکت فعالیتهای فرهنگی دانشجویان به ۲۱ درصد اطلاع داد و اظهار داشت: خوشبختانه طی چند سال گذشته شاهد سه برابر شدن مشارکت های فرهنگی بوده ایم.


به گزارش دانلود عکس به نقل از ایسنا، دکتر محمدعلی زارع چاهوکی در مراسم معارفه خود و تودیع دکتر مجید سرسنگی معاون فرهنگی و اجتماعی پیشین دانشگاه تهران اظهار داشت: فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی که در مدت تصدی دکتر سرسنگی انجام شده است، نشان دهنده این است که ایشان مدیری شایسته، متعهد، توانمند، متخصص و پرکار هستند. چون که این فعالیت ها باعث شد که فرهنگ در دانشگاه تهران و حتی در سایر دانشگاه ها، جایگاه واقعی خویش را کسب کند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با بیان اینکه خیلی از طرح هایی که در حوزه فرهنگ در دانشگاه تهران اجرا می شود، در دانشگاه های دیگر هم مورد توجه قرار گرفته است، اضافه کرد: این مورد نشان دهنده این است که دانشگاه تهران در خیلی از از مسائل پیشرو است.
دکتر زارع چاهوکی با تکیه بر این که مشارکت فرهنگی در دانشگاه تهران از ۷ درصد به ۲۱ درصد رسیده است است و شاهد سه برابر شدن مشارکت های فرهنگی بوده ایم، اظهار داشت: با تمام مشکلاتی که وجود داشته است، دکتر سرسنگی این مسئولیت خطیر را طی ۶ سال به سرانجام رساندند و دانشگاه از آثار این فعالیت ها طی سالهای آینده استفاده خواهد نمود.
وی بیان نمود: امیدوارم بتوانیم با مشارکت و همکاری دانشگاهیان قدم برداریم. فضا و بستر مناسب برای مشارکت تمامی دانشگاهیان در حوزه فرهنگ فراهم است.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با بیان اینکه برای مشارکت دانشگاهیان تسهیل امور امور از طرق های مختلف اتفاق افتاده است، خاطرنشان کرد: در این حوزه کانون فرهنگی و اجتماعی کارکنان تشکیل شد تا زمینه مشارکت کارکنان فراهم گردد تا بدنه دانشگاه درگیر موضوعات فرهنگی شوند. در کنار آموزش و پژوهش باید به بُعد فرهنگی و اجتماعی هم توجه گردد تا دانشجویان آماده ورود به جامعه باشند.
به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران هم در این مراسم در سخنانی با اشاره به اینکه هیچ نهادی به اندازه دانشگاه اثرگذار و تعیین کننده نیست البته زمانی به نقش دانشگاه بی توجهی شد اما امروز علم و دانش هیچ جایگزینی ندارد، اظهار داشت: در دانشگاه علاوه بر بحث علم و دانش، مبحث فرهنگ هم اهمیت دارد. درباره فرهنگ تعریف جامعی وجود ندارد ازاین رو در دانشگاه به دنبال تعریف و گفت و گو نرفته ایم تا فرهنگ را با عنایت به اثربخشی آن دنبال نماییم.
رئیس دانشگاه تهران با تکیه بر این که فعالیتهایی فرهنگی ما انتهایی ندارد، اما در یک زمان مشخص باید برنامه ای را دنبال کرد، افزود: مبحث دانشگاه اخلاق مدار، مسئولیت پذیری اجتماعی و کارآفرینی در برنامه پنج ساله دانشگاه قرار گرفت و مورد پذیرش دانشگاهیان هم واقع شد، حتی در سطح بین المللی هم منطبق با مأموریت و مسئولیت دانشگاه محسوب شد.
دکتر نیلی خاطرنشان کرد: مهم ترین هدف از اجرای این برنامه، تربیت دانش آموختگان و آموزش منابع انسانی است. دانشگاه تهران از گذشته تلاش کرده همه ابعاد شخصیتی دانشجو و دانش آموخته خویش را مورد توجه قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه گزارش کار دکتر سرسنگی نشان داد که کارهای بزرگی توسط ایشان و همکارانشان انجام شده است، اضافه کرد: امروز در دانشگاه تهران نگاه به موضوعات فرهنگی و اجتماعی به لحاظ محتوا، ساز و کار، ساختار، آئین نامه ها و دستورالعمل ها پیشرفت زیادی داشته است.
رئیس دانشگاه تهران ضمن اشاره به این که بحث های زیادی در ارتباط با فرهنگ در کشور صورت گرفته است، اما به میزان آن اثربخشی نداشته است، بیان نمود: ازاین رو در دانشگاه باید محتوا و مباحث را به پیاده سازی و پایداری برسانیم.
به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ دکتر مجید سرسنگی معاون سابق فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هم در بخشی از این مراسم ضمن قدردانی نسبت به برگزاری چنین مراسمی و همینطور حضور مهمانان، اظهار نمود: از ورود بنده به دانشگاه تهران حدود ۳۳ سال می گذرد ازاین رو دانشگاه را خانه خود می دانم.
وی افزود: طی این سال ها فعالیتهای مختلفی را تجربه کرده ام اما با حضور در معاونت فرهنگی و اجتماعی تجارب متفاوتی را کسب کردم. همواره با تمام توان کوشیده ام و امیدوارم قدم های کوچک بنده در راه بزرگ دانشگاه تهران مفید واقع شده باشد.
معاون سابق فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ضمن اشاره به این که از معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران انتظارات زیاد است، اضافه کرد: اما در این راه، نسبت به امکانات و اختیارات توازنی برقرار نیست.
دکتر سرسنگی با اشاره به اینکه درک مشخصی از فعالیتهای فرهنگی در کشور وجود ندارد، اظهار داشت: نهادها، سازمان ها و افراد درک متفاوتی را از فرهنگ ابراز می کنند و این مورد سبب می شود که که در حوزه فرهنگ گرفتار مشکل شویم.
وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال آن بودیم که حوزه فرهنگ را به ساختار و سیستم دانشگاه وارد نماییم ازاین رو برای افزایش مشارکت دانشجویان تلاش شد و برای همه سلایق و علایق برنامه داشتیم.
معاون سابق فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران اظهار نمود: با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه به نشریات دانشجویی که عملکرد خوبی داشته باشند، عنوان «حرفه ای» اعطا شد تا بعنوان مقالات علمی محسوب شوند ازاین رو شاهد رشد کمی و کیفی بودیم.
دکتر سرسنگی با تکیه بر این که مشارکت فرهنگی در دانشگاه تهران حدود هفت درصد بود اما حالا مشارکت ها به ۲۱ درصد رسیده است، افزود: اعضای هیئت علمی و اساتید در دانشگاه الگو هستند ازاین رو چند طرح در این حوزه اجرا شد که میتوان به طرح های استفاده از اعضای هیئت علمی بعنوان استاد مشاور دانشجویی، آئین نامه استاد مشاور فرهنگی، آئین نامه استاد مشاور انجمن های علمی، آئین نامه استاد مشاور کانون های فرهنگی، آئین نامه استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر اشاره نمود.
وی بیان نمود: حدود ۳۳۰ عضو هیات علمی دانشگاه، بعنوان استاد مشاور با حوزه فرهنگی و اجتماعی همکاری می کنند. این طرح ها نشان دهنده این است که دانشگاه اعتقاد دارد که عضو هیات علمی از زمانی که وارد دانشگاه می شود تا زمان بازنشستگی باید آموزش ببینند.
معاون سابق فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ضمن اشاره به این که یکی از کارهای زیرساختی بازسازی تالار مولوی بود، اضافه کرد: مدرسه ای در خیابان ادوارد براون از جانب دانشگاه در اختیار معاونت قرار گرفت و بزودی تبدیل به یک مرکز فعالیتهای فرهنگی و دینی دانشجویان خواهد شد.
دکتر سرسنگی اظهار داشت: در حوزه ورزش مجموعه ای برای ورزش های آبی توسط بخش خصوصی در خیابان کارگر شمالی ایجاد خواهد شد. همینطور یک سالن سرپوشیده برای ورزش های توپی و رزمی توسط بخش خصوصی ساخته خواهد شد.
وی ادامه داد: برای برقراری بیشتر با دانش آموزان طرح باشگاه دانش آموزی اجرا شد. همینطور برای ارتباط با خانواده های دانشجویان انجمن دانشگاه و خانواده تشکیل شد.
معاون سابق فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در حوزه اخلاق حرفه ای شورای سیاستگذاری اخلاق حرفه ای به ریاست رئیس دانشگاه تشکیل و دبیرخانه دائمی اخلاق حرفه ای هم به وجود آمد. همینطور هر سال همایش دانشگاه اخلاق مدار برگزار می گردد. در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی هم برای نخستین بار جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی برگزار شد.
دکتر سرسنگی با تکیه بر این که دکتر زارع یک فرد امین، صادق و پر تلاش هستند ازاین رو خوشحالم که ایشان بعنوان معاون جدید فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران انتخاب گردید.1400/02/28
13:51:10
5.0 / 5
1188
تگهای خبر: آثار , آموزش , انجمن , جشن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۴
دانلود عکس