دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:

دانشگاه باید توان نقد و فهم جامعه را تقویت کند

دانشگاه باید توان نقد و فهم جامعه را تقویت کند

به گزارش دانلود عکس دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: دانشگاه در ایران نمادی از فرهنگ کشور است و باید در امتداد مسائل دینی حرکت نماید و توان نقد و فهم تحلیلی جامعه را تقویت کند.


به گزارش دانلود عکس به نقل از ایسنا، دکتر سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در همایش فرهنگی و دانشگاه اظهار نمود: آنچه منبع اصلی تحول در جامعه بشری در طول تاریخ بوده علم و دین بوده است اما بسیاری تلاش نموده اند این دو را از هم جدا کنند و مخصوصاً در تحولات اروپا که منجر به جدایی دین از همه نهادهای اجتماعی شد این جداسازی امری معنادار تلقی شد و حتی در روزگار ما، مسئله تعارض علم و دین مطرح می شود و برخی گمان می کنند امر دینی، غیر علمی است و برعکس و حتی در بعضی کشورهای اسلامی، نگاهی شرمنده نسبت به طرح مسائل دینی در بستر مسائل آکادمیک وجود دارد و کسی که از جنبه دانشگاهی صحبت می کند نباید از دین صحبت کند چونکه دین را امری خرافی و غیرعلمی تلقی می کنند.

تعارض ایجاد کردن میان علم و دین، یکی از محصولات دنیای لائیک است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اشاره کرد: تعارض ایجاد کردن میان علم و دین، یکی از محصولات دنیای لائیک است که گرفتار کفر و شرک نسبت به مقوله های متعالی شده است. البته امروزه نوعی رنسانس جدید که بازگشت دین به مقوله های فرهنگی، علمی و اجتماعی را طرح می کند شکل گرفته است.
وی افزود: لازم است درباره وضعیت دانشگاه در ایران نیز اشاره کنم؛ دانشگاه در ایران قدمتی طولانی دارد و بتازگی مشاهده کردم که یونسکو دانشگاه جندی شاپور را بعنوان نخستین دانشگاه جهان معرفی کرده است که در سرزمین با تمدن ایران بوده و طبیعی است که در چنین سرزمینی ربع رشید را بعنوان شهر علمی و چنین دانشگاهی را داشته باشیم.

بگفته عاملی، در قرن ششم و هفتم میلادی در جندی شاپور بیمارستان جامع داشتیم که شهرت جهانی داشته است پس ما از دانشگاه و فرهنگ در جامعه ای صحبت می نماییم که قدمت دانشگاهی آن قدمتی هزاره ای است. درباره فرهنگ هم باید اظهار داشت که فرهنگ مفهوم ثابتی در تاریخ نداشته است چونکه فرهنگ از آنچه هست صحبت می کند و آنچه هست دائماً تغییر می کند پس اگر امروز از فرهنگ صحبت می نماییم آنرا بعنوان یک روش خاص و متمایز زندگی در نظر می گیریم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه اشاره کرد: فرهنگ باید عناصر متمایز کننده داشته باشد تا اساساً فرهنگ تلقی شود و به مجرد این که از فرهنگ ایران صحبت می نماییم باید بتوانیم عناصر متمایز کننده آنرا ذکر نماییم. در فرهنگ ایران باید دین، زبان و عناصر تمدنی را بعنوان این عناصر متمایز کننده در نظر بگیریم. در دوره ظهور انقلاب اسلامی بنظر می رسد این انقلاب متمایزترین امر فرهنگ ایران در دوره ی جدید است و اگر ایران را با همه دنیا مقایسه نماییم این انقلاب عنصری پایدار می باشد که چهل و سه سال توانسته وفاداری خودش به ارزش ها را حفظ کند و از اصول اولیه ای که به خاطر آن انقلاب شده کوتاه نیاید.

توسعه علمی در دوران بعد از انقلاب اسلامی
استاد دانشگاه تهران با اعلان اینکه انقلاب اسلامی اساساً یک انقلاب فرهنگیِ دانش مبنا و دین بنیان بوده است و از همان حرکات آغازین پس از انقلاب، دانشگاه در محور توجه انقلابیون بود، اشاره کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۳ به وجود آمد و نگاهی تحول گرایانه نسبت به دانشگاه ها وجود داشت و شاید اگر دو دانشگاه قبل و پس از انقلاب را مقایسه نماییم به خوبی به این عناصر متمایز کننده پی ببریم و از با اهمیت ترین نقاط تفاوت، توسعه علمی در دوران بعد از انقلاب و افزایش دانشجو است.

وی افزود: نکته دیگر این که دانشگاه و حوزه علمیه، همیشه جایگاه و منبع فرهنگ بعنوان روش زندگی هستند و اگر در عرصه فرهنگ نخبگانی و عمومی دقت نماییم که از کجا تأثیر می گیرند باید جایگاه دانشگاه و حوزه را بعنوان یک منبع موثر مورد نظر قرار دهیم. امروزه در دوره ای زندگی می نماییم که ظهور ارتباطات جدید و فضای مجازی، ما را وارد عرصه ای کرده که هم جهانی شدن در جریان است و هم ملت و امت و جامعه معنا پیدا کرده است؛ بدین سبب که تمایز معنادار شده و رقابت به وجود آمده و به تعبیر آنتونی گیدنز، سنت در بستر تجدد معنا پیدا کرده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همین طور اظهار داشت: امروزه با فرامحلی شدن در یک رقابت و حتی در بعضی حوزه ها در یک تقابل مواجه هستیم؛ مخصوصاً انقلاب اسلامی عرصه مقاومت با فرهنگ های معارض است که ابعاد سکولار و لائیک و غیرخدایی دارند. خصوصاً این که انقلاب اسلامی در مبارزه با ظلم و استکبار به خوبی عمل کرده است پس در چنین فضایی قوت های محلی و ضعف های فرامحلی و برعکس، دانشگاه متفاوتی را به وجود می آورد و دانشگاه های ایرانی را با دانشگاه های غیرایرانی پیوند می زند.
وی اشاره کرد: اگر به رابطه دانشگاه و فرهنگ در سطح جهانی نگاه نماییم دو الگو برجسته است که یکی الگوی سنتی نخبه گرا است که دانشگاه را بعنوان محلی برای پیوند نخبگان و جامعه در نظر می گیرد و با ظهور تکنولوژیهای جدید با دانشگاهی متفاوت و نسبتی دیگر میان دانشگاه و فرهنگ مواجه هستیم که رابطه دانشگاه با امر توده ای است و در اینجا دانشگاه با امر عمومی پیوند می خورد.

دیدگاه خوش بینانه و بدبینانه نسبت به دانشگاه
بگفته عاملی؛ وقتی از دانشگاه و علم صحبت می نماییم طبیعتاً چنین ادعایی نمی نماییم که دانشگاه و دانش مبدأ خیر مطلق هستند بلکه اگر علم تبدیل به نیرنگ شود دیگر علم نیست بلکه از مناسبات دانشی برای ساخت بمب اتم، سلطه و استمرار بخشیدن به نظام سرمایه داری استفاده می نماید بدین سبب دانشگاهی که با نگاه متعالی به جامعه نگاه نکند می تواند منبع گمراهی جامعه باشد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی افزود: برخی دیدگاه ها معتقد هستند دانشگاه سازنده فرهنگ است اما دیدگاه بدبینانه بر این باور است که به سبب این که دانشگاه از مسیر اولیه خودش خارج و وارد دوره ای شده که به صورتی کمک کننده به نظام های حاکم بر جهان است پس این دانشگاه، منافع عمومی را مورد توجه قرار نداده و وارد عرصه ای شده که نظام سلطه را تقویت کرده و در رویکرد دیگری موجب تقویت کمپانی ها و شرکت های بزرگ سرمایه داری شده است. این نگاه معتقد می باشد دانشگاه به مسائل اجتماعی و انسانی و بطور خاص فرهنگی توجهی نداشته است و امروزه کمپانی هایی همانند گوگل، فولکس واگن و... قدرترین دانشمندان جهانی را در کنار خودشان گرد آورده اند و همین مورد منجر به تقویت نظام سرمایه داری شده است. برخی معتقدند دانشگاه ها به سبب مضیقه بودجه و منابع بصورت ناخودآگاه به این سمت حرکت کرده اند پس دانشگاه در الزامات نظام سرمایه داری به بازار کسب وکار از مسیر کار علمی کشیده شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد: به صورتی دانشگاه از هدف اصلی که پیشرفت جامعه و تقویت فرهنگ و عمومی و حل معضلات اساسی جامعه است منحرف شده و تمام هم و غم آن افزایش رتبه دانشگاه و استاد است و حتی دانشگاه، آزادی خودرا از دست داده و به سمتی حرکت می کند که اقتصادِ دانشگاه و استاد را تامین کند نه این که علم و دانش را در خدمت جامعه قرار دهد به نظرم مهم ترین کارکرد فرهنگی دانشگاه، پیوند زدن علم و دین است اما متأسفانه سکولاریسم موجب شد دانشگاه در راه جدایی علم از دین حرکت نماید اما دانشگاه در ایران نمادی از فرهنگ این کشور است و باید در امتداد مسائل دینی حرکت نماید و بتواند توان نقد و فهم تحلیلی جامعه را تقویت کند.
منبع:

1400/12/04
10:10:16
5.0 / 5
818
تگهای خبر: دانشجو , دانشگاه , سنتی , شركت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴
دانلود عکس