توضیح دانشگاه شریف در رابطه با حواشی تصمیم اخیر هیئت جذب این دانشگاه

توضیح دانشگاه شریف در رابطه با حواشی تصمیم اخیر هیئت جذب این دانشگاه

به گزارش دانلود عکس، پیرو انتشار خبر «خاتمه همکاری یکی از اعضای هیئت علمی پیمانی دانشگاه صنعتی شریف»، روابط عمومی این دانشگاه، با صدور اطلاعیه ای، توضیحاتی در این حوزه عرضه داد.


به گزارش دانلود عکس به نقل از ایسنا، در متن توضیحات دانشگاه صنعتی شریف آمده است:
"پیرو انتشار خبر «خاتمه همکاری یکی از اعضای هیئت علمی پیمانی دانشگاه صنعتی شریف»، روابط عمومی دانشگاه، بنا به وظیفه ای که در جهت آگاه سازی افکار عمومی به عهده دارد، اعلام می نماید:
آقای دکتر علی شریفی زارچی از سال ۱۳۹۵ همکاری خویش را بعنوان عضو هیئت علمی پیمانی با دانشگاه شروع کردند و سقف پنج دوره سالانه عضویت پیمانیِ ایشان، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ به پایان رسید. طبق مقررات، عضو هیئت علمی پیمانی، بعد از گذشت پنج سال، در صورت تمایل به ادامه همکاری، باید جهت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی، نسبت به تشکیل پرونده علمی و درخواست تبدیل وضعیت اقدام نماید.
بعد از محاسبه امتیازات، یا عضو هیئت علمی تبدیل وضعیت می شود و یا در صورت کسبِ درصد مشخصی از حد نصاب امتیازاتِ مورد نیاز برای تبدیل وضعیت، قرارداد پیمانی وی، با تایید هیئت رئیسه دانشگاه، حداکثر سه بار و هر بار به مدت یک سال تمدید خواهد شد.
دبیر دوره قبلی هیئت جذب دانشگاه، ۹ ماه پیش از پایان سقف پنج ساله دوره پیمانی، کتباً به ایشان اعلام نموده که نسبت به درخواست تبدیل وضعیت استخدامی خود اقدام نماید. بعد از عدم اقدام از جانب ایشان، شش ماه بعد، این مورد در نامه دیگری کتباً از ایشان پیگیری شده و باز هم اقدامی از طرف ایشان صورت نگرفته است. نهایتاً، قرارداد پیمانی ایشان با دانشگاه بعد از دو بار اخطار، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ خاتمه یافته است.
دبیر فعلی هیئت جذب دانشگاه هم در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ نامه اخطار دیگری به ایشان نوشته و برای بار سوم تاکید نموده اند که عدم اقدام از طرف ایشان منجر به خاتمه همکاری می شود؛ با این وجود اقدامی از جانب ایشان انجام نشده است. در این زمان و بعد از آن، چندین بار مسئولین و همکاران دانشکده و دانشگاه هم این مورد را به ایشان متذکر شده اند.
دانشگاه تا یک سال بعد از خاتمه قراردادِ پیمانی، مساعدت نموده و همچنان حقوق ایشان را پرداخت کرده است؛ به امید آنکه تذکرها موثر واقع شده و اسناد مالی پرداختی های ایشان هم تسویه شود.
از آغاز سالجاری، طبق روال موجود، پرداخت حقوق ماهیانه ایشان هم قطع گردید؛ اما، باوجود گذشت حدود پنج ماه، باز هم هیچ اقدامی از طرف ایشان برای پیگیری تبدیل وضعیت استخدامی و عرضه پرونده مستندات علمی مورد نیاز صورت نگرفت؛ لذا، مبحث در دستور جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ هیئت جذب دانشگاه قرار گرفت و با حضور نماینده دانشکده بررسی شد؛ در بررسی مبحث و به استناد مکاتبه رئیس وقت دانشکده متبوع و سایر شواهد عرضه شده در جلسه، مشخص شد که ایشان علاوه بر عدم توجه به درخواست ها و اخطارهای هیئت جذب در ۲۶ ماه گذشته، کاستیهایی هم در انجام بخشی از وظایف تعریف شده خود بعنوان عضو هیئت علمی داشته اند.
نهایتاً، خاتمه همکاری ایشان با دانشگاه با اکثریت قریب به اتفاق آراء به تصویب هیئت جذب دانشگاه رسید. این مصوبه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ به ایشان ابلاغ و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ به هیئت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شد.
متاسفانه، ایشان بعد از دریافت مصوبه، در یک اقدام غیرحرفه ای و با استفاده از دسترسی های خود در فضای مجازی، مدعی شدند که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ از راه یکی از سامانه های دانشگاه، درخواست تبدیل وضعیت استخدامی داده شده است. در حالیکه سامانه مذکور منحصراً برای درخواست ترفیع سالانه و تمدید قرارداد اعضای هیئت علمی پیمانی در پنج سال اول است و برای تبدیل وضعیت استخدامی احتیاج به تشکیل پرونده فیزیکی و عرضه همه مستندات مورد نیاز است و به همین سبب درخواست یاد شده، حتی در دانشکده هم بررسی نشده بود. درخواست های ادعایی ایشان، بعد از تاریخ صدور رای، تنها می تواند در مرحله تجدیدنظر که در قوانین مربوطه پیشبینی شده است بررسی شود.
در تکمیل موارد فوق الذکر عنایت به موارد زیر ضروری است:
۱- تلاشِ دانشگاه صنعتی شریف حرکت در مرزهای دانش و فناوری و حل مشکلات علمی/فناوری جامعه است. این مهم تنها با استفاده از ظرفیت منحصربفرد اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان مستعد صورت می گیرد و دانشگاه وظیفه خود می داند حداکثر مساعی خویش را در نگهداشت و تعالی ایشان به کار گیرد.
۲- سوابق آموزشی، پژوهشی، اجرایی، اجتماعی و صنعتی هر یک از اعضای هیئت علمی دانشگاه، زمانی در روندهای استخدامی و ارتقاء علمی، قابل استناد از جانب فرد و بررسی از جانب دانشگاه است که به انضمام تشکیل پرونده علمی، به دانشگاه عرضه شود تا نقش این عضو هیئت علمی در یکایک مستندات علمی عرضه شده، توسط کمیسیون های تخصصی مربوطه مورد بررسی و ممیزی قرار گیرد. در غیر اینصورت، این سوابق فارغ از میزان اعتبار، تاثیری در وضعیت اداری-استخدامی و یا ارتقاء علمی ایشان ندارد. این فرایند، یک فرایند حرفه ای، مرسوم، و تخصصی در عموم دانشگاه ها است و در مورد تک تک اعضاء هیئت علمی به صورت یکسان اجرا می شود.
۳- فرایند فوق الاشاره در ارتباط با آقای دکتر علی شریفی زارچی، صرفا در چارچوب وظایف دانشگاه، آئین نامه ها و چارچوب های انضباط کاری؛ و مستقل از اظهارنظرهای سیاسی اشخاص و نهادهای بیرونی دانشگاه صورت گرفته است. اظهارنظر رسانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مسئول و نامرتبط با ساحت محیط های علمی، در خارج از دانشگاه، تاثیری بر جایگاه و عملکرد هیئت اجرایی جذب دانشگاه نداشته و ضروریست این اشخاص منویات خود را با این فرایند درون دانشگاهی ممزوج ننمایند.
۴- عضو هیئت علمی در دانشگاه به کسی اطلاق می شود که صرفا از راه فراخوان عمومی وزارت متبوع به هیئت جذب دانشگاه معرفی و فرایند مربوطه را در درون دانشگاه طی نموده و تاییدیه های لازم را از نهادهای مصرح در قانون دریافت کرده باشد. دانشکده ها و مراکز آموزشی دانشگاه، در هر نیم سال تحصیلی، امکان دارد برای رفع نیازهای آموزشی خود، افرادی را برای عرضه یک درس، به صورت موقت و بعنوان استاد مدعو، دعوت به همکاری نمایند که این مورد در قالب اختیارات قانونی ایشان است و ارتباطی با فرآیندهای هیئت جذب دانشگاه ندارد. اطلاق عنوان «استاد دانشگاه صنعتی شریف» به برخی اشخاص که در هر نیم سال تحصیلی بعنوان استاد حق التدریس مدعو به دانشگاه دعوت می شوند، به هیچ عنوان صحیح نمی باشد.
۵- دانشگاه صنعتی شریف، بعنوان پرافتخارترین دانشگاه کشور، اتهامات و هجمه های اخیر ضد این نهاد علمی را که سبب تحت الشعاع قرار دادن روند جاری فعالیتهای آموزشی و پژوهشی آن می شود، مردود دانسته و از همه فرهیختگان انتظار دارد، ضمن بیان نکات دلسوزانه خود، از دامن زدن به حواشی یا بیان مطالب غیرکارشناسی یا غیرمستند، که امکان دارد سبب انحراف افکار عمومی و آسیب دیدن سرمایه های علمی کشور شود، پرهیز نمایند".
منبع:

1402/06/09
19:58:42
5.0 / 5
300
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
دانلود عکس