رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:

مطالبه گری مومنانه در دستور كار دانشجویان انقلابی باشد

مطالبه گری مومنانه در دستور كار دانشجویان انقلابی باشد

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با اشاره به اینكه «ما می توانیم» هم باید در دل بنشیند و هم بر زبان جاری شود، اظهار داشت: میان تندروی غیرمنصفانه و مصلحت اندیشی محافظه كارانه، مطالبه گری مومنانه باید در دستور كار حركت دانشجویان انقلابی باشد.


به گزارش دانلود عکس به نقل از ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در دوره «فتح الفتوح ۲» بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران که به صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: امیدوارم این دوره ای که در آن قرار دارید دوره بابرکتی هم برای خود شرکت کنندگان در دوره و هم برای محیطی که دوستانمان در آن محیط فعال می باشند و محیط بسیار بااهمیت و گرانقدری است باشد، به هر حال محیط با اهمیت و گرانقدر ناشی از ان وزن و جایگاهی است که فضای تربیت معلم در مجموعه نظام تربیتی جامعه ما دارد است.
وی خاطرنشان کرد: مهمترین نقشی که یک انسان می تواند در جامعه ایفا کند نقش انسان پروری است که سالها در فضاهای فعالیتی خودشان در فرصتی که در دنیا برای مجموعه ی تلاشی که به هر حال بکار می برند تا به اهدافی برسند انتخاب های متنوعی در پیش رویشان هست، بعضی ها امکان دارد بدنبال تجارت بروند و کسب سود کنند.
وی ادامه داد: انسانها در فرصتی که در دنیا در اختیارشان قرار گرفته فعالیتهای مختلفی می توانند انجام دهند به نیت کسب نتایج مختلف. مجموعه فعالیتهایی که انسان می تواند انجام بدهد مختلف است اما شاید بدون شک بگوییم مهمترین کاری که انسان در حقیقت در طول زندگی خودش می تواند انجام بدهد ساختن و شکل دادن انسانهایی شبیه به آنچه که برای او یک آرمان و ارزش مطلوب است.
حجت الاسلام و المسلمین رستمی خاطرنشان کرد: مهم ترین و حساس ترین کاری است که انسان می تواند انجام دهد تربیت انسان است، قرآن هدایت انسان را به معنای زنده کردن آن می داند یعنی حیات واقعی را برای کسی می داند که این فرد هدایت شده باشد و مرگ و مردگی را برای کسی عنوان می کند که این فرد از هدایت دور باشد بنابراین در جایی به پیامبر می فرمایند که تو نمی توانی به گوش آدم های مرده حرف از هدایت بزنی یا در جایی می فرمایند که کسی مرده بود ما زنده اش کردیم و به تو راه حرکت را نشان دادیم، نوری برای راهنمایی به او عرضه دادیم.
وی تصریح کرد: این معلمی که ما می گوییم یک معنایی در عام دارد که پدر و مادری که در راه هدایت فرزندانشان بکوشند، هر انسانی که تلاش هدایت گرانه برای محیط خودش انجام دهد، هدایت های دینی و معرفتی که مجموعه های انسانی مختلف می توانند انجام دهند را شامل می شود، اما یک مجموعه هایی در این جوامع انسانی کسانی هستند که این نقش را به صورت ویژه برای خودشان تعریف کرده اند، خدا به آنها عنایتی عطا فرموده که شغل و فعالیت زندگی و به شکلی مسئولیت اجتماعی و معیشتیشان در جهت این بحث هدایت گری قرار گرفته است، آن وقت می بینید که چه اتفاق ارزشمندی در زندگی این انسان رخ داده است.
حجت الاسلام و المسلمین رستمی تصریح کرد: می دانید که گسترده ترین آزادسازی مناطق اشغالی سرزمین مقدس جمهوری اسلامی از دست اشغالگران بعثی در عملیات فتح المبین انجام شد. پیش از فتح خرمشهر که مناطق بسیار وسیعی تا مرزها به جز منطقه جنوب خوزستان و خرمشهر از وجود بعثی ها پاک شد و آزاد شد سرزمین های فراوانی از جمهوری اسلامی ایران، اسم عملیات را فتح المبین گذاشتند.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها افزود: اما تعبیر امام (ره) را ببینید چه تعبیر قشنگی است، امام می فرماید فتح الفتوح انقلاب اسلامی نه فتح سرزمین ها و از اشغالگران پس گرفتن سرزمین است، فتح الفتوح تربیت جوانان مومن انقلابی بود. همین تعبیر را بارها مقام معظم رهبری از امام نقل می کنند که فتح الفتوح انقلاب اسلامی تربیت جوان های مومن بوده.
وی اظهار داشت: این نگاه در حقیقت مهم ترین و بزرگترین فتحی که در نظام جمهوری اسلامی به دنبال انقلاب اسلامی رخ داده عرضه دادن الگوهایی از شهید همت و شهید چمران و شهید باکری و شهید همدانی و شهید سلیمانی ها تا شهید حججی از بالاترین رده ها تا پایین ترین رده ها از نظر مسئولیت های بیرونی و اجتماعی در رده های مختلفی بودند اما از نظر آن گوهر و حقیقتی که در دل انسان ها است در عالی ترین مراتبی که خداوند برای بنده خودش ظرفیتی قرار داده است این ظرفیت ها و استعداد ها را به فعلیت رساندن این اتفاق را برای انقلاب اسلامی رخ داده است.
حجت الاسلام و المسلمین رستمی تصریح کرد: امام می فرمایند که ایرانی که دویست سال سیصد سال به دنبال حکومت شاهانی که هم خودشان ضعیف و بی عرضه بودند و هم در معرض تاخت و تار نظام های استعمارگر جهانی بودند و مرتب از این سرزمین بخش هایی جدا می شد، در انقلاب اسلامی تمام قد از این سرزمین از کیان این سرزمین دفاع می شود و برای نخستین بار در دهه ها و صده های اخیر ایران وارد جنگ مظلومانه ای می شود باوجود محدودیت ها هیچ بخشی از سرزمینش را اجازه نمی دهد از او جدا شود و این اتفاق اتفاق کمی نیست.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها خطاب به دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اظهار داشت: شما در فضای آموزش و پرورش وارد خواهید شد، الان هم به شکلی جزو خانه پرارزش و بزرگ آموزش و پرورش هستید اگر یک تحلیلی داشته باشیم از فضای آموزش و پرورش باور ما این است که باوجود اینکه جریان معنادار، پررنگ و پر توانی در بدنه آموزش و پرورش به نیروهای انقلابی، مومن و مخلص اختصاص دارد اما باید بپذیریم که در بخش های فراوانی این مجموعه ی نیروها منسجم نیستند و در جاهایی هم که اگر انسجامی در بدنه نیروهای انقلابی جامعه بزرگ فرهنگی کشور می بینیم.
نیاز به بازتعریف از انسجام و اهداف مشترک در فضای کلان نظام تعلیم و تربیت جریان مومن انقلابی
حجت الاسلام و المسلمین رستمی افزود: گاهی مواقع یا در مسائل سیاسی یا در مسائل صنفی امکان دارد این انسجام رخ بدهد و در فضای کلان نظام تعلیم و تربیت جریان مومن انقلابی احساس می شود احتیاج به یک بازتعریف از انسجام، اهداف مشترک، حرکت به سمت اهداف مشترک دارند. بطور قطع اتفاقی که ما الان در فضای جامعه تعلیم و تربیت خودمان می بینیم با حضور نیروهای انقلابی اگر همراه با این انسجام باشد، اگر یک سازماندهی درونی این مجموعه پیدا بکند و با این رویکرد حرکت بکند حرکت های بسیار موثری در فضای هم تعلیم و تربیت کشور به عنوان مسئولیت خاص و هم در فضای عمومی کشور در بحث ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی می تواند رقم بزند که الان ما این اتفاق را نمی بینیم.
وی افزود: این اتفاقات غیر منسجم به برکت حضور آحاد نیروهای مومن در فضای تعلیم و تربیتی کشور است ولی این نیروهای آحاد باید تبدیل به یک جریان منظم منسجم سازماندهی شده بشوند. خب چه باید کرد؟
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تصریح کرد: شما به عنوان عزیزان بسیج دانشجویی یکی از دانشگاه های حوزه تعلیم و تربیت و فرهنگ این کار از درون خودتان باید شروع بکنید و تبدیلش کنید به یک مطالبه به یک گفتمان طوری که تمام نیروهای انقلاب احساس بکنند در این لزوم هم فهم مشترکی با شما پیدا کردند و هم حرکت و مسیر مشترکی را در این بحث با شما خواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: باید جمع های مومنانه معلمان تشکیل گردد، این جمع های مومنانه معلمان الان در تشکیلات دانشگاهی و حوزه تربیت دبیر اتفاق می افتد، بعداً هرکدام از شما در هر بخشی کانون ایجاد مجامع مومنانه فرهنگیان و جریان های تعلیم و تربیت کشور باشید، تبدیل بشوید به محور انسجام بخش و مطالبه گر برای حرکت منسجم برای حرکت منسجم در فضای محیطی که در ان قرار دارید.
حجت الاسلام و المسلمین رستمی افزود: ازاین رو شما کسانی که عنوان عضو بسیج دانشجویی را دارا هستید یا هرکدام از تشکل های پرارزش و مومن فضاهای دانشگاهی یک آدم تشکیلاتی هستید، پس هم باید تشکیلاتی فرهنگ زندگی تشکیلاتی را بپذیرید و هم تشکیلاتی بشوید و هم مطالبه کار تشکیلاتی را بکنید و هم تشکیلات بسازید، عمل تشکیلاتی داشته باشید.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها خاطرنشان کرد: اینها لازمه اش این آمد و شد در این فضاهای فعلا ساده فعالیت تشکیلاتی است که شما را آماده کند، توانمند بکند، آن مهارت سعه صدر، روحیه انسجام بخشی، خودداری از حرکات فرد محور و خودخواهانه و همراه شدن و ادغام شدند و به حرکت درآوردن یک جمع بزرگتر برپایه گذشت از منافع شخصی را در این فضای تشکیلاتی تمرین کنید و در فضاهای بعدی تشکیلاتی باید به اجرا در بیاورید.
مطالبه گری به دامن تندروی های غیرمنصفانه غیر ناظر به واقعیت ها نیفتد
وی ادامه داد: نکته بعدی مبحث مطالبه گری است، دوستان بسیجی ما و مجموعه تشکل ها فرضا بیشتر و در برخی از مواقع کمتر به عنوان جنبش جدی مطالبه گری در کشور به هر حال ایفای نقش می کنند، اولا این مطالبه گری یک لزوم است یعنی این تازیانه نشان دادن آرمان ها و اهداف و تبیین فاصله بین موقعیت فعلی با آنچه که در آرمان ها و اهداف باید بدنبالش باشیم باید بالای سر همه ی حرکت کنندگان در جامعه، مجریان و دست اندرکاران متصدی مسئولیت های مختلف در جامعه باشد.
حجت الاسلام و المسلمین رستمی تصریح کرد: این مطالبه گری باید مرتب منجر به بازخوانی موقعیت فعلی با چشم اندازها و اهداف باشد، خب این اتفاق چگونه باید رخ بدهد؟ جریان مطالبه گر باید این را رقم بزند، از آن سمت باید حواسمان باشد مطالبه گری به دامن تندروی های غیرمنصفانه غیر ناظر به واقعیت ها نیفتد.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها خاطرنشان کرد: گاهی وقت ها با شعارهای خوب بدون نگاه به میدان عمل و امکانات در اختیارات یک مسئول تنها به صدمه زدن به نیروهای خودی مومن حاضر در صحنه نتیجه می دهد و گاهی مواقع مطالبه گری درگیر مصلحت سنجی ها و مصلحت اندیشی هوایی می شود که دیگر آن جریان جوان غیر متعلق به منافع حزبی و گروهی و باندی را که باید این آزادگی در آرمان خواهیش را فریاد می زد را گرفتار مصلحت اندیشی، محافظه کاری و افت برد و موج طولانی و بلندی که می توانست با آن حرکت مومنانه دانشجویی و جوان خودش داشته باشد بکند.
از فراغت دوران دانشجویی حتما استفاده کنید
وی اظهار داشت: خب این بین این دو آفت تندروی غیرمنصفانه و مصلحت اندیشی محافظه کارانه، مطالبه گری مومنانه باید در دستور کار حرکت عزیزان باشد. یکی از فرصت های که شما عزیزان دارید این امنیت شغلی نسبی ای است که مجموعه عزیزان دانشجو در دانشگاه های فرهنگیان و شما عزیزان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دارید، خب بسیاری از بچه های که در دانشگاه های دیگر فعال می باشند دغدغه هایی در حوزه معیشت و زندگی آینده و شغل آینده شان دارند، شما عزیزان خدا این لطف را کرده که در این بخش کمتر این نگرانی را دارید، این ثبات و امنیت و تعیین شدن آینده مسیر شما باید منجر بشود که شما در این آرامش، یعنی نعمتی خدا به شما عنایت کرده انتهایش یا بگوییم زکات زندگی در این نعمت قدردانی این نعمت است.
حجت الاسلام و المسلمین رستمی اضافه کرد: در این فراغت و دغدغه ای کمتر نسبت به دوستانتان شما باید حرکت بیشترش داشته باشید، هم توجه به خود، به انسان خودساخته مومن در خچعر محیطی که قرار بگیرد برکت و شعاع وجودیش به اندازه ی شعاع آن نور درونی خودش آن محیطی که در آن هست را تحت تأثیر قرار می دهد و هم خودتان را مجهز بکنید به توانمندی های که در هر محیطی که در آینده قرار می گیرید آن محوریت را داشته باشد.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها خطاب به دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی افزود: مسئولیت شما عزیزان به مسئولیت کمی نیست چه بسیار کسانی همانند شما هستند که فرصت هایی را که داشتند قدر ندانستند و مثل یک آدم عادی در محیط دیگر به کار و فعالیت و مسئولیت خودشان نگاه کردند، این اتفاق نباید برای یک معلم برای یک معلم مومن برای یک معلم مومن تشکیلاتی بیفتد، برای این مسئولیت های مهمی که در آینده دارید از فراغتی که الان در دوران دانشجویی دارید حتما استفاده بکنید.
وی اظهار داشت: نکته دیگری که در این فضا خوب است یادآور شوم و مطالبه بکنم انقلابی ماندن است، دانشجوی بسیجی یعنی دانشجوی مومن انقلابی، آن جریان اصیل انقلابی در بدنه بسیج کشور جریان دارد و در بخش دانشگاهی هم بسیج دانشجویی این مسئولیت و پرچم را به دوش گرفته است اما بسیاری از آدمها انقلاب را شروع می کنند ولی انقلابی نمی مانند به مرور گرفتار محافظه کاری های غلط، گرفتار فرسایش، گرفتار ناامیدی، گرفتار بی ارادگی، گرفتار احساس ضعف و گرفتار ناامیدی از رسیدن به اهداف می شوند.
حجت الاسلام و المسلمین رستمی تصریح کرد: انسان انقلابی انسانی است که هیچگاه خودش را در آرامش نمی بیند همیشه هدف های بالاتر و بلندی دارد که در راه حرکت او به سمت هدف ها است، ناملایمات و سختی ها او را از رسیدن به اهداف ناامید نمی کند و خسته نمی کند و فرسوده نمی کند، شور و شوق و امید و ایمان به اینکه خداوند ولی مومنان است و از مومنان دفاع می کند و حمایت می کند و نصرت الهی شامل حال مومنان است.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها اضافه کرد: انقلابی ماندن یعنی به جایی برسد که در دوره رسول خدا صلوات الله ضد اگر در کنار نهضت اباعبدالله ضد السلام باشد همانند حبیب ابن مظاهر در هشتاد سالگی شور و شوق جوانانه یاران امام حسین را داشته باشد.
شعار و باور "ما می توانیم"باید هم در دل بنشیند و هم بر زبان باید جاری شود
حجت الاسلام و المسلمین رستمی اظهار داشت: شور و شوق درون جریان انقلابی هیچگاه از بین نمی رود، این جوشش از درون هیچوقت آرامش و ایستایی پیدا نمی کند بنابراین این فرد در هر مقطعی باشد انسانی اهل حرکت است اگر به سن سردار شهید استوره ای ما سردار حاج قاسم سلیمانی و سردار شهید همدانی برسد در سن شصت و هفتاد سالگی باز هم حضرت آقا می فرمایند من مثل اینها را داشتم در همین موقعیت حفطشان می کردم.
حجت الاسلام و المسلمین رستمی اظهار داشت: نکته مهم دیگر امیدوار باقی ماندن است، شعار و باور ما می توانیم هم در دل باید بنشیند و هم بر زبان باید جاری بشود، خیلی ها به دنبال ناامید کردن جامعه، جوانان و آحاد ملت هستند در چارچوب های مختلف، طرح های پیچیده، هزینه های سنگینی برای تغییر دادن این اراده ملت به سمت بی ارادگی و سست عنصری و بی باوری و عدم اعتماد به نفس دارند حرکت می دهند و از این سو شما عزیزان مومن انقلابی، عزیزان بسیجی، باید این مورد ما می توانیم را هم در درون خودتان شعله ور محکم و باورمند و پرجوشش نگه دارید و هم به محیط تعمیم بدهید.
وی ادامه داد: سردار سلیمانی نقل می کرد که ما در مقطعی احساس می کردیم که کار سوریه به اتمام رسید، 90 درصد خاک سوریه در دست عناصر وابسته به نظام سلطه از داعش و النصره و گروه های دیگر بود و دمشق و بخشی از لاذقیه و بخش های محدودی باقی مانده بود و خود دمشق هم در محاصره بود، در این فضایی که بود ما سوریه را از دست رفته می دانستیم خدمت حضرت آقا رسیدم بخاطر اینکه به هر حال مرحله بعدی چه باید باشد که ایشان فرمودند که سوریه باید بماند و باید حفظ شود و بدنه جبهه مقاومت و این کار باید اتفاق بیافتد و شدنی است.
حجت الاسلام و المسلمین رستمی افزود: حاج قاسم گفت با این نکته ای که رهبری فرمودند و با اعتمادی که به رهبر داشتیم که حرفی را که می گویند از روی یک حقیقتی نشأت می گیرد ما وارد سوریه شدیم و جریانات بسیج مردمی و نهایتاً برگشتن میدان به سمت جبهه مقاومت را شاهد بودیم. این اتفاق در بسیاری از صحنه ها رخ داده است این باور که در سخت ترین شرایط انسان مومن به خداوندبچ باور به توانمندی دارد این اتفاق باید در وجود همه ی ما و شما عزیزان زنده بماند و پر رنگ و پر نفس اتفاق بیافتد.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها اظهار داشت: نظام سلطه نظام استعمار امروز نظام غرب نظام لیبرال دموکراسی سخیف ترین بی ارزش ترین حیوانی ترین مطالبات انسانی را می آورد و در قالبهای جذاب تبدیل می کند به مطالبات عموم انسان ها، آنقدر ابزار و قالب مهم می باشد که بی ارزش ترین موضوعات را می آوردند و به خورد انسان های مستضعف عالم می دهند، مستضعف فکری چه در اروپا و آمریکا و چه در سایر نقاط. خب وقتی که ما این محتواهای پرارزش را داریم چرا نتوانیم در چارچوب های خوب عرضه کنیم؟
حجت الاسلام و المسلمین رستمی خطاب به دانشجویان داشگاه تربیت دبیر شهید رجایی افزود: شما در بستر توانمندی که خودتان دارید ابزارهایی که در اختیار دارید محیط پرارزش و پذیرنده ای که در میان مخاطبین خودتان دارید این بخش را متجلی بکنید. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را شما به عنوان یک محیط اولیه برای این حرکات بزرگ ببینید اگر بنا باشد در کشور تحول ایجاد بکنید نخستین تحول را باید محیط دانشگاهی خودتان بتوانید ایجاد بکنید با یک انگیزه قوی ان شاءالله با برنامه تشکیلاتی با انسجام با مطالبه گری با باور به کسب نتیجه با اطمینان به یاری خداوند و با قدرت اینکه "ما می توانیم" حرکات های بزرگی را برای خود طراحی کنید.
از مبحث جذب حداکثری غافل نشوید
وی اظهار داشت: در محیط خودتان الگو باشید مطلوب ترین ها باشید هم از نظر علمی هم از نظر اخلاقی هم از نظر ارزش های والای مطلوب جامعه که منبعث از ارزش های دینی و الهی است و منجر به این بشود که بدنه ی جریان انقلابی را روزافزون افزایش بدهید.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تصریح کرد: از مبحث جذب حداکثری در بدنه مخاطبین خودتان غافل نشوید بویژه در دانشگاه شما که هر فردی یعنی هزار انسان یعنی سی سال خدمت برای تربیت هر سال سی نفر و این یک اثرگذاری برای تک تک دانشجویان همکلاسی و هم دانشگاهی شما وجود دارد و هرکسی را که شما به عده ی جریان انقلاب بیافزایید بطور قطع این برکت را در آینده ی او آینده ی محیط تعلیم و تربیت رقم زدید.
وی خاطرنشان کرد: از خاندان علیهم السلام و از خداوند تبارک و تعالی مسألت می کنم که به عزاداری شما و ما در این ماه عزیز، به توسلات ما، به اشک ما به معرفت ما نسبت به اباعبدالله الحسین ضد السلام شور و معرفتی که شایسته است عنایت بفرمایند که نتیجه او این باشد که ما هم در زمره کربلاییان قرار بگیریم، در زمره یاران امام حسین ضد السلام که مورد افتخار امام حسین بودند جزو کسانی باشیم که امام زمان به وجود ما مباهات بکنند، این دور از دسترس نیست، همت و اراده ای می خواهد که خداوند به ما عنایت کرده و باید به فعلیت دربیاوریم آنرا.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها اظهار داشت: ان شاءالله که قدر محرم را بدانیم و خود شما هم در هر محیطی یک پرچم و نشانه این حرکت پر معنای حسینی باشید و برای این نشست شما و مجموعه ی شما آرزوی توفیق و برکت دارم، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
حجت الاسلام و المسلمین رستمی در ادامه در پاسخ به این سؤال که به نظر شما مهمترین اولویت در جنبش دانشجویی چیست؟ اظهار داشت: عملا پیگیری مطالبات عالی و افق های بلندی که رهبر عزیزمان ترسیم کردند برای جامعه پیگیری اینها مهم ترین اولویت همه جریان ها و جنبش های انقلابی و مومن در فضاهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی باید باشد اما هرکدام از ما به اقتضای نیازی در محیط می بینیم بخشی از مطالبات را باید جدی بگیریم.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب سال قبل در تبیین بیانیه گام دوم محورهایی را برای عزیزان دانشجو در دیدار ماه مبارک رمضانشان بیان کردند، بیانیه گام دوم آن خطوط ضروری حرکت جوانان آینده را تبیین کرده که شما عزیزان سرآمدان آنها هستید، گفتمان سازی از بیانیه و به فعلیت درآوردن مطالبات حضرت آقا در بیانیه که در چارچوب های جزئی تر هست حتما باید کار کنید.
رستمی افزود: در تفسیر این نکات از فرمایشات ایشان می شود بهره برد، خود شما هم می توانید به محورهایی برسید به جهت اینکه ما آن هفت سفارش ی انتهایی رهبر انقلاب به ضمیمه امید را و اهداف و آرمانهایی را که برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی و آن جامعه منتظر طلوع خورشید ولایت امام عصر باید محقق بشود در آنرا شناسایی کرده و در آن سمت حرکت نماییم. در محیط دانشجویی برای این مسئولیت چه کارهایی باید انجام داد؟ من فکر می کنم متن را خود عزیزان هم باید گفت و گو کنند و هم درباره آن تامل کنند و هم ان شاءالله بشناسند و تمرین بکنند.
راهکار تعمیق مبانی معرفتی
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها درباره این سوال که چگونه می توانیم مبانی را تعمیق دهیم و چه راهکار های پیشنهاد می دهید؟ اظهار داشت: مبحث مبانی معرفتی که به شکلی سرشاخه حرکت های بعد انسانها و ریشه ی تحولات و تصمیمات و حرکات انسان است مبحث گسترده ای است.
وی افزود: جاهایی جامعه در حوزه مبانی لنگ می زده است یا انسان در این صدمه دیده بوده بعداً در حرکت ها و در نقطه ای که ضروری بوده یک دفعه ما سقوط و چالش در حرکت را می بینیم، جریان هایی مثل سازمان مجاهدین خلق که تبدیل شدند به سازمان منافقین حرکت اولیه اینها برای حرکت مسلحانه مومنانه بر ضد نظام ستم شاهی بود اما چون در مبانی ضعف های جدید داشتند و در بستر روشنفکر های دارای ضعف اعتقادی مثل جریان آزادی بزرگ شده بودند و از آن طریق با دین آشنا شده بودند در حرکت روبه جلویشان به جایی رسیدند که در مقطعی کاملا از اسلام بریدند و به مارکسیسم رو آوردند، در مقطعی باز با بازگشت به اسلام بر ضد انقلاب و مردم و نظام اسلامی با دشمنان خون ریز این مردم همدست شدند.
حجت الاسلام و المسلمین رستمی تصریح کرد: ضعف مبنا مساله جدی ای است که در مجموعه تشکلی چون مقرر است پررنگ تر و موثرتر از آحاد جامعه عمل کند اهمیت بیشتری پیدا می کند، باید مبانی تقویت شود. اما چگونه؟ قالب ها مختلف است برای دوره های مطالعاتی باید در مجموعه های مطمئن محتوایی برای اعضای خودمان تعریف نماییم از سیره شهدا، تاریخ اسلام تا حوزه های معرفتی، این که در طرح ولایت انجام می شود.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، وی ادامه داد: یکی از کارهای بنیادین تقویت و تأمین مبانی معرفتی است و نمونه های مشابهی که هم تشکیلاتی مجموعه ها باید برای خودشان تعریف کنند هم به صورت فردی هر عزیزی هر عنصر مومنی می تواند برای خودش در آن حوزه تعریفی داشته باشد و حرکتی را در آن زمینه رقم بزند.1399/06/03
13:37:06
5.0 / 5
1774
تگهای خبر: آموزش , دانشجو , دانشگاه , شركت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۵
لینک دوستان دانلود عكس
دانلود عکس