دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:

دانشگاه ها گزارش مسئولیت اجتماعی عرضه كنند

دانشگاه ها گزارش مسئولیت اجتماعی عرضه كنند

دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی بر لزوم بین رشته ای شدن دانشگاه و صنعت تاكید كرد و اظهار داشت: متأسفانه در وزارت علوم ساز و كاری برای بین رشته ای ها وجود ندارد و به سازوكاری برای دانش های تركیبی نیاز داریم.


به گزارش دانلود عکس به نقل از ایسنا؛ دکتر سعیدرضا عاملی در بیست و دومین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی بحث رابطه دانشگاه و صنعت را موضوعی محوری عنوان نمود و اظهار داشت: تحولات حوزه صنعت و علم در جهان اهمیت بسیاری دارد چون که جهان با ظهور فناوری های نو و شکل گیری فناوری های بالا با یک پیچیدگی و تغییر الگوواره های علم و صنعت مواجه گردید.
وی با اشاره به اینکه اساساً فناوری های نو انتقال از فناوری شیئی به فناوری رقومی را رقم زدند، تاکید کرد: با انتقال از فناروی های شیئی به صنعت و فناوری های رقومی، اساس روش ها و کارکردهای علم و صنعت تغییر می کند.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران اضافه کرد: شکل گیری مورس در اواخر قرون نوزدهم و فراهم شدن ارتباط با فرامحل به صورت هم زمان در واقع آغاز جهانی شدن به شکل امروز بود و در واقع جهانی شدن امروز به معنای ارتباط همه جهان با هم در یک لحظه است که زنده شدن این ارتباط بر اساس لحظات است.
عاملی افزود: این تحول عظیم تحت تاثیر شکل گیری اولیه صنعت همزمان ارتباطات به وجود آمد و تحول بعدی هم منجر به ظهور فناوری های دیجیتال شد که تمام عرصه ها را تغییر داد.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: در شرایطی از رابطه صنعت و دانشگاه صحبت می نماییم که فناوری های نو سبب شده پوسته جدیدی در علم و فناوری دنیا شکل گیرد و خوشبختانه در ایران هم به صورت هم زمان علوم شناختی، هوش مصنوعی، فناوری های نانو و بایو و... در مراکز علمی مورد توجه قرار گرفته و البته لزوم دارد رشته های جدید دانشگاهی ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه الگوریتم در سده های قبل وجود داشته است و در زبان ریاضی از آن استفاده می شد امروزه بعنوان زبان زندگی مطرح است، اضافه کرد: هم اکنون این الگوریتم ها هستند که نظام بانکداری را تعریف می کنند، صنعت چهارم بعنوان صنعت فیزیکی ـ سایبری محقق می کنند و برای میلیاردها دیوایس که تحت تاثیر آی او ای شکل گرفته اند، فرایند تعریف می کنند.
دکتر عاملی با تاکید بر اینکه فناوری ها یک تغییرات بنیادی داشته اند، خاطرنشان کرد: منشأ این تغییرات، دانش بوده است اما دانشگاه ها و مراکز علمی کشور به تناسب این تغییرات بنیادی، تحول پیدا نکرده اند.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: در شرایطی از رابطه صنعت و دانشگاه صحبت می نماییم که فناوری های نو سبب شده پوسته جدیدی در علم و فناوری دنیا شکل گیرد و خوشبختانه در ایران هم به صورت هم زمان علوم شناختی، هوش مصنوعی، فناوری های نانو و بایو و... در مراکز علمی مورد توجه قرار گرفته و البته لزوم دارد رشته های جدید دانشگاهی ایجاد شود.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران بر شناخت وضع موجود تاکید کرد و اظهار داشت: افزایش رساله های که از حمایت بازار و صنعت برخوردار بوده اند، افزایش اعتبارات دانشگاهی که از بخش صنعت تأمین می شود و افزایش اعتبارات تحقیق و توسعه کشور بعنوان مواردی که رابطه دانشگاه و صنعت را تأمین می کند، بسیار حائز اهمیت می باشد.
وی با اشاره به اینکه میزان اعتبارت اختصاص یافته در کشور برای تحقیق و توسعه در مقایسه با سایر کشورها راضی کننده نیست، اضافه کرد: کشور چین در سال ۲۰۱۸ مبلغی نزدیک به ۵۵۳میلیارد دلار به تحقیق و توسعه مختص کرده است که ۲.۱۹درصد تولید ناخالص ملی چین را شامل می شود، همینطور آمریکا ۵۱۱ میلیارد دلار و ۲.۷درصد از تولید خالص ملی، ژاپن با ۱۶۵ میلیارد دلار و ۳.۱۴۷ درصد از تولید ناخالص ملی، آلمان ۱۱۸میلیارد دلار و ۲.۰۹درصد تولید ناخالص ملی و کشور کره جنوبی ۹۱ میلیارد دلار و ۴.۰۲درصد تولید ناخالص ملی به تحقیق و توسعه اختصاص داده اند و البته لزوماً این بودجه ها از محل منابع دولتی نیست و بخش مهمی از آن توسط بخش خصوصی تأمین می شود.
دکتر عاملی با اشاره به اینکه شرکت هایی که از فناوری های نو استفاده می نمایند بالاترین سطح تحقیق و توسعه را دارا هستند و بعنوان ۱۰ شرکت اول دنیا مطرح هستند، تصریح کرد: طبق آمار سال ۲۰۱۸ آمازون ۲۲ میلیارد دلار، شرکت آلفابت بعنوان شرکت پدر گوگل ۱۶میلیارد دلار را به تحقیق و توسعه اختصاص داده اند که البته در سال ۲۰۱۹ آلفابت و گوگل این عدد را به ۲۴ میلیارد دلار افزایش داده اند. اساسا تحقیقی که منجر به پیشرفت و توسعه نشود، دوام نخواهد داشت.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران تصریح کرد: در دهه ۹۰ خیلی از شرکت های کشورهای پیشرفته ترجیح می دادند که اعتباری را برای تحقیق و توسعه توسط دانشگاه اختصاص ندهند و علت آن عدم کارآیی پژوهش ها در تقویت چرخش تولید بود و ترجیح می دادند که داخل چرخه تولید مسائل خویش را حل کنند. به نظر می آید علیرغم اینکه پیوند خوبی بین شرکت های بزرگ کشور و دانشگاه به وجود آمده است ولی همچنان باور موثری به دانش، نوآوری و کارآمدی دانشگاه ها کم رنگ است بنابراین بودجه های تحقیق و توسعه درصد کمی از اعتبارات هزینه و سرمایه ای شرکت ها را شامل می شود. طبق بررسی های انجام شده بعضی از شرکت های مهم کشور به این سمت رفته اند که بخشی از اعتباراتشان (۴درصد) را به تحقیق و توسعه اختصاص دهند.

به گزارش مرکز خبر شورایعالی انقلاب فرهنگی، وی با تاکید بر اینکه انجام تحقیق به منظور توسعه و پیشرفت است، خاطرنشان کرد: اگر موانعی وجود دارد که تحقیقات منشاء توسعه شود باید آن موانع را برطرف کرد. اگر به حوزه های بین رشته ای توجه نشود، رابطه دانشگاه و صنعت هم به صورت مؤثر تأمین نمی شود
به گفته دکتر عاملی، یکی از اموری که سبب استفاده بهینه از دانشگاه می شود وجود رشته ها و تخصص هایی است که اساساً امکان حرکت بدون تحقیق و توسعه را ندارند بعنوان مثال برپایه تحقیقات انجام شده رشته های داروسازی، صنایع پتروشیمی، صنایع نفتی و... به تحقیق و توسعه اهمیت می دهند.
وی با تاکید بر اینکه نوآوری بعنوان یکی از حوزه های مهم ارتباط دانشگاه و صنعت مطرح است، اضافه کرد: بعنوان مثال حوزه هایی مثل پزشکی از راه دور، نانو، بایو و صنایع هواپیمایی و صنایع دفاعی و ده ها مثال دیگر که مربوط به محصولات پیچیده است بدون تحقیق و توسعه نمی توانند به عرصه نوآوری قدم بگذارند چون که نوآوری بر حیات و سود شرکت ها و تأثیرگذاری جهانی مؤثر است.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی به ماهیت بین رشته ای پدیده های جدید اشاره نمود و اظهار داشت: اگر به حوزه های بین رشته ای توجه نشود، رابطه دانشگاه و صنعت هم به صورت مؤثر تأمین نمی گردد. متأسفانه در وزارت علوم سازوکاری برای بین رشته ای ها وجود ندارد و به سازوکاری برای دانش های ترکیبی نیاز داریم
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: اساساً مفهوم پیشرفت توسعه پایدار مولفه ای است که به سلامت انسان و کاهش تخریب محیط زیست و هوا توجه می کند که البته نقدهای جدی به مؤلفه های توسعه پایدار از منظر دینی وجود دارد بعنوان مثال رشد و تعالی انسان بعنوان مؤلفه‎های مهم در توسعه پایدار وجود ندارد. در عین حال این رویکرد، نگاه همه جانبه تری را به پیشرفت تأمین می کند.
دکتر عاملی بر اهمیت امور تأثیرگذار، بر لزوم بین رشته ای شدن دانشگاه و صنعت تاکید کرد و اظهار داشت: متأسفانه در وزارت علوم سازوکاری برای بین رشته ای ها وجود ندارد و به سازوکاری برای دانش های ترکیبی نیاز داریم.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه روش و دانش های جدید به صورت بین رشته ای است، اضافه کرد: ولی سازوکارهای لازم برای آن فراهم نشده است که ستاد نقشه جامع عملی کشور باید ایجاد سازوکار لازم برای رشته های بین رشته ای را به صورت جدی انجام دهد.
وی با تاکید بر اینکه حوزه بین رشته ای ها اهمیت بسیار زیادی دارد، تصریح کرد: با مطالعه تجربه های جهانی درمی یابیم پس از گذشت یک دهه از جنگ جهانی دوم که امریکا و اروپا خودشان را پیدا کردند به دانش یکپارچه توجه ویژه کردند. در واقع دانش یکپارچه به علت لزوم رویکرد چندرشته ای، در واقع از بازاریابی به وجود آمد.
دکتر عاملی به شکل گیری بازاریابی یکپارچه ارتباطاتی اشاره نمود و اظهار داشت: بازاریابی یکپارچه ارتباطاتی به این معنا است که چندین دانش با هم ترکیب شود تا بتوان حل مساله انجام داد.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی توجه به دانش های بین رشته ای را رکن مهم کارهای بزرگ دانست و اضافه کرد: در دانشگاه های کشور به همکاری چند دانشگاهی، همکاری دانشکده های داخل دانشگاه و همکاری گروه ها با یکدیگر بعنوان یک لزوم برای تقویت پژوهشی چندین متغیره و حل مسائل بزرگ در بازار و جامعه نیاز است.
وی اضافه کرد: متاسفانه هم اکنون اساساً کارهای پژوهشی چند رشته ای که محصول همکاریهای گروه ها و دانشکده های مختلف است، ضعیف است.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی بر چند سیاست جهت تقویت رابطه دانشگاه، جامعه و صنعت تصریح کرد و اظهار داشت: یکی از سیاست هایی که می تواند به اختصاص اعتبارات بیشتر به بخش تحقیق کمک نماید این است که برای شرکتی که اعتباری به بخش تحقیق و توسعه اختصاص می دهد مشوق هایی فراهم گردد بعنوان مثال تخصیص اعتبار برای بخش تحقیق و توسعه یک مؤلفه برای رتبه بندی صنایع کشور باشد.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران پیشنهاد داد: همینطور به شرکت هایی که بودجه ای به تحقیق و توسعه اختصاص می دهند، معافیت های مالیاتی تعلق گیرد، در رتبه بندی بین المللی و ملی دانشگاه های کشور هم میزان اختصاص اعتبار به تحقیق و توسعه بعنوان یک مؤلفه در نظر گرفته شود.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها تصریح کرد: دانشگاه ها باید سالانه گزارش مسئولیت اجتماعی عرضه کنند. بعنوان مثال یکی از سه محور اساسی برنامه سوم دانشگاه تهران به مسئولیت اجتماعی اختصاص پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه نسل جدید دانشگاه، دانشگاه های مسئولیت پذیر در قبال جامعه است، تاکید کرد: همه دانشگاه های کشور نیازمند برنامه مسئولیت اجتماعی دانشگاه هستند.
دکتر عاملی بر لزوم شروع جامعه گرایی در نظام پیش از دبستان تاکید و اظهار نمود: باید پیش از دبستان جامعه گرایی در کودک تقویت شود و در دبستان ارتقاء یابد و در متوسطه تبدیل به یک رابطه واقعی تر و مهارتی تر با بازار شود در واقع شعار آموزش وپرورش در خصوص اینکه "هر دانش آموز یک مهارت" باید به درستی اجرا شود.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به اینکه دانشگاه کانال انتقال به مشاغل مرتبط می باشد و این نیازمند یک راهکار ها و راهبردهای موثر است، خاطرنشان کرد: دانشجو مقطع کارشناسی باید بتواند در طول دوران تحصیل ارتباط با بازار داشته باشد و اگر نتواند این ارتباط را برقرار کند نباید فارغ التحصیل شود.
وی به کتاب های پیش از دبستان در کشورهای پیشرفته اشاره نمود و اظهار داشت: در کتاب های این مقطع با طرح یک مساله ساده به منظور حل جمعی آن، کار گروهی را آموزش می دهند و دانش آموز از سن ۵ سالگی تمرین کار گروهی و تقسیم کار برای انجام کار جمعی را تجربه می کند.
دکتر عاملی بر لزوم تقویت مسئولیت اجتماعی تاکید کرد و اضافه کرد: عقل جمعی ارزش بسیار بالایی دارد و خطاپذیری آن نسبت به عقل فردی بسیار کمتر است.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در انتها ابراز امیدواری کرد: «کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی» زمینه های عملی و نظری اثرگذاری در رابطه دانشگاه، جامه و صنعت فراهم آورد.1399/06/28
14:45:54
5.0 / 5
1720
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳
دانلود عکس