معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خبر داد

تخصیص بیشتر از ۸۹ درصد اعتبارات سال ۹۹ دانشگاه ها

تخصیص بیشتر از ۸۹ درصد اعتبارات سال ۹۹ دانشگاه ها

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از تخصیص بیشتر از ۸۹ درصدی اعتبارات مصوب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در سال ۱۳۹۹ اطلاع داد و اظهار داشت: پارسال حدود ۱۱۶ هزار میلیارد ریال به دانشگاه ها اعتبار مصوب شد که ۱۱۵ هزار میلیارد ریال آن تخصیص یافته است.


به گزارش دانلود عکس به نقل از ایسنا، دکتر محمدتقی نظرپور در نشست مجازی رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری، اظهار نمود: اعتبار مصوب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱۶ هزار میلیارد ریال بوده که ۱۱۵ هزار میلیارد ریال تخصیص یافته است که اگر به درصد بخواهیم بیان نماییم ۹۹.۲ درصد نسبت به اعتبار مصوب سال ۱۳۹۹ تخصیص دریافت کردیم و اعتبار مصوب با اعتبار ابلاغی ۳ درصد متفاوت است که علت این تفاوت این است که سه درصد بابت توازن از اعتبارات همه دستگاه ها همچون دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور کم می شود و با این حساب موسسات پژوهشی کشور حدود ۸۹ درصد و پارک های علم و فناوری هم ۹۰.۲ درصد تخصیص داشتند.
وی در مورد تبصره های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: درتبصره ۹ بند (الف)، دریافت تسهیلات از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار ابلاغ گردیده، ودر تبصره ۹ بند (ب)، در برای کمک به افزایش منابع مالی صندوق رفاه دانشجویان اصلاح شده و پرداخت وام به دانشجویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اصلاح گردیده است. در تبصره ۹ بند (د)، اعتبارات برنامه پژوهش های کاربردی با تغییر عنوان اصلاح شده و تبصره ۹ بند (ه) اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاههای اجرایی به استثنای فصول یک و شش به امور پژوهش و توسعه فناوری تغییر نام و اصلاح شده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر نظرپور اضافه کرد: بر مبنای قانون بودجه ۱۴۰۰ تبصره ۹ بند (و) هزینه کرد اعتبار امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از راه دستگاههای اجرایی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تغییر عنوان و اصلاح شده و تبصره بعدی هم اصول احکام اعتبارات است به نام مبحث قانون استفاده متوازن از امکانات کشور که آن هم تغییر نام و اصلاح شده است.
ایشان در ادامه اظهار داشت: تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرایی هم اصلاح گردیده و تعیین حق میزان حقوق عنوانش اصلاح شده و تبصره ۱۲ بند (الف) جزو ۴ در خصوص تعیین سقف مالیات بر دستمزد تغییر و اصلاح شده و تبصره ۱۲ بند (الف) جزو ۵ دریافت مجوز از سازمان برنامه و بودجه در مورد تصویب نامه ها و بخشنامه ها تغییر عنوان و اصلاح گردیده و تبصره ۱۲ بند (الف) جزو ۶ سطح پاداش آخر خدمت تغییر و اصلاح شده است.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تصریح کرد: تبصره ۱۲ بند (الف) جزو ۷ سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر ایجاد شده، تبصره ۱۹ بند (الف) بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تغییر عنوان و اصلاح گردیده، تبصره ۱۹ بند (ب) مازاد درآمد اختصاصی هم تغییر عنوان و اصلاح شده است، تبصره ۱۹ بند (ج) جزو ۱ تفاهمنامه با واحد مجری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تا آخر تیر ماه سال ۱۴۰۰ تغییر عنوان و اصلاح شده و تبصره ۱۹ بند (ج) جز ۲ جابجایی فصول هزینه ها تغییر عنوان و اصلاح شده است.
دکتر نظرپور اظهار داشت: تبصره ۱۹ بند (ج) جزو ۴ عنوان خروجی سنجه های عملکرد مقدار و قیمت تمام شده هم تغییر عنوان و اصلاح شده و تبصره ۱۹ بند (ج) جزو ۵ پرداخت هزینه های اعتبارات هزینه ای بر مبنای برنامه های اجرایی و متناسب با تحقق خدمات و ارزیابی شاخص عملکرد هم تغییر نام و اصلاح شده است.
وی در مورد اعتبارات دانشگاه ها اظهار داشت: بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اعتبارات دانشگاه ها نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۴۵.۴ درصد افزایش پیدا کرده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تغییراتی را که در مجلس انجام شده است، افزایشی حدود ۱۱ درصدی به آن اضافه شده و الان اعتبارات قانون بودجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی درسال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ حدود ۵۶.۹ درصد افزایش پیدا کرده و موسسات پژوهشی حدود ۴۱ درصد افزایش داشته اند که پارسال این افزایش ۳۰ درصد بوده است.
دکتر نظرپور اضافه کرد: درصد افزایش اعتبارات پارک های علم و فناوری نسبت به بقیه بهتر بوده و حدود ۸۱.۶ درصد افزایش داشته اند و در مجموع افزایش حوزه آموزش عالی در رابطه با وزارت عتف نسبت به سال قبل حدود ۵۷ درصد افزایش اعتبار داشته است. در مورد اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای ردیف های متمرکز ستاد وزارت علوم و سازمان های وابسته هم حدود ۲۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش پیدا کرده و مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری هم حدود ۵۵ درصد که در مجموع اعتبارات تملک دارایی دانشگاه ها و مراکزآموزشی و پژوهشی ۳۸ درصد افزوده شده است.
دکتر نظرپور در ادامه اضافه کرد: در تبصره های قانون بودجه هم در بخش عمرانی جزو ۲ بند (ب) تبصره ۱ کمک به بهسازی دانشگاه ها در صورت افزایش عواید حاصل از صادرات نفت امکان پذیر است که این بند جدید بوده و اگر عواید حاصل از صادرات نفت افزایش پیدا کند، بخشی از آن برای بهسازی دانشگاه ها اختصاص خواهد یافت و بند (الف) تبصره ۳ که استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای تجهیز آزمایشگاه هاست، ابقا شده و تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها از محل تسهیلات صندوق توسعه حذف شده ولی ردیفی در حدود ۲۶۳ میلیارد تومان در جای دیگر اضافه شده که از این بابت جای نگرانی نیست و بند (پ) تبصره ۵ عدم انتقال اعتبار اسناد خزانه به سالهای بعد هم باردیگر ابقا شده است.
وی با اشاره به اینکه تسهیلات دریافتی از بانک ها برای تکمیل طرح ها و خرید تجهیزات ابقا شده و تغییر کاربری ساختمان های دانشگاه ها بدون پرداخت عوارض شهرداری متاسفانه حذف گردیده است، اضافه کرد: در ابتدای سال قبل به همه دانشگاه ها نامه ای ارسال شد در خصوص آنکه از این ظرفیت استفاده کنند چونکه این ظرفیت در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بود و بسیاری از دانشگاه ها توانستند از آن بهره برداری کنند و استفاده دانشگاه ها و مراکز پژوهشی از اعتبارات متوازن هم حذف گردیده است یعنی آن ۳ درصد اعتبار از اعتبارات جاری دانشگاه ها کم شده است.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در انتها این نشست بیان نمود: خیلی از پروژه های افتتاحی که قرار بود در ۲۲ بهمن سال ۹۹ با حضور ریاست جمهوری افتتاح شود، به تاخیر افتاد و در نهایت مقرر شد در روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برنامه افتتاح قطعی شده و از همه دانشگاه ها انتظار داریم در این حوزه همکاری کنند.1400/01/23
18:24:51
5.0 / 5
1172
تگهای خبر: آموزش , جشن , خدمات , خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
دانلود عکس