رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان كرمان در پاسخ به حاشیه های اخیر یك بخشنامه؛

معیشت اساتید بهبود یافته

معیشت اساتید بهبود یافته

در پی انتشار گزارش ˮهشتگ هایی که خبرساز شدند/ دادخواهی اساتید دانشگاه آزاد در فضای مجازیˮ روی خروجی ایسنا، رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان با اعلان اینکه این بخشنامه برای دانشگاه آزاد اسلامی یک نقطه قوت است اظهار داشت: این بخشنامه یک اقدام موثر در بهبود شیوه معیشت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.


دکتر علیرضا منظری توکلی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: بخشنامه نحوه همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد موسوم به (الف) و (ب) برمبنای سیاست های ابلاغی نامه شماره ۴۷۱۳۲/ ۱۰ در مورخ ۹۸/۸/۴ هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی بوده است پس اصل این بخشنامه برمبنای سیاست های ابلاغی هیات امنا در این نامه است و نباید این بخشنامه منتسب به فرد خاصی شود و مصوبه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی است.
وی اظهار داشت: بیشتر آنچه در فضای مجازی راجع به بخشنامه "الف" و "ب" وجود دارد، سیاه نمایی بوده و ناشی از دو امر است؛ اولا، یک عده آنطور که باید و شاید این بخشنامه را مطالعه نکرده اند و یا این که این بخشنامه در استانهای آنها اجرا نشده است تا مزیت های معیشتی این بخشنامه را ببینند. دوم این که عده ای نیز تنها وظیفه دارند که مقابل دانشگاه آزاد اسلامی سیاه نمایی کنند و این افراد موضع گیری از پیش تعیین شده دارند در صورتیکه باید در مواضع خود برمبنای انصاف عمل کنند.
دکتر منظری توکلی با اعلان اینکه تعیین نوع الف و ب به عهده خود اساتید است، افزود: این که استادی تعیین کند نوع الف باشد و یا نوع ب، به انتخاب خودش است و کسی استادی را مجبور نمی کند که در کدام نوع(الف یا ب) قرار گیرد. اگر استادی خودش، نوع الف را انتخاب نمود، باید تعهداتش را انجام دهد و اگر استادی گروه ب را برگزید، باید تعهدات مربوطه را انجام دهد. در اجرای بخشنامه الف و ب همین طور گفته شده که تا پاپان مرداد ماه، همه اساتید می توانند در نوع الف قرار گیرند مگر این که استادی خودش نوع ب را انتخاب نماید.
وی ادامه داد: اگر استادی نوع الف را انتخاب نمود، مانند اعضای هیات علمی دانشگاه های دیگر، البته با میزان ساعت کمتر، باید ۳۲ ساعت کار علمی یا معادل آن در هفته مشتمل بر تدریس و پژوهش های درون و برون سازمانی، داوری مقاله یا رساله، مشاوره آموزشی و فرهنگی تربیتی دانشجویان، مشارکت در تحصیل درآمدهای غیرشهریه ای دانشگاه، مشارکت در شوراهای علمی و آموزشی، انجام امور اجرائی و نظارتی، آموزش های کوتاه مدت، مدیریت آزمایشگاه و کارگاه یا کلینیک و انجام امور محوله از طرف دانشگاه را انجام دهد.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان با اعلان اینکه زمانی که فردی، در جایی استخدام می شود، سازو کار و قوانین آن سازمان را می پذیرد، اشاره کرد: ساعات موظفی آموزشی قبلا در مرتبه استادیاری، ۱۵ ساعت بود ولی الان ۱۳ ساعت است. در عوض تحصیلات تکمیلی وموظفی حضور، به آن اضافه شده است. در مرتبه دانشیاری نیز، ساعات آموزشی ۱۴ ساعت بوده ولی الان ۱۲ ساعت شده است. ساعات موظفی استاد نیز ۱۳ ساعت بود ولی اکنون ۱۰ ساعت است. مربی نیز همان۱۶ ساعت باقی مانده، چونکه بصورت عام در حوزه رساله و پایان نامه نمی توانند همکاری کنند.
وی با اعلان اینکه یکی از مسائل مهم جامعه ما بحث معیشت است، اظهار داشت: من بعنوان رییس یک واحد استانی دانشگاه آزاداسلامی؛ که این بخشنامه را اجرا کرده است، با صدور آن موافقم ومزیت های معیشتی آنرا دیده ام.
دکتر منظری توکلی با اشاره به تغییرات حقوق اساتید قبل و پس از اعمال بخشنامه اشاره کرد: بعنوان مثال، برای استادیار پایه ۲۰، حقوق پایه ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است ولی با اعمال تنها یک بخش از بخشنامه، این حقوق به مبلغ ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بالا رفته است. اگر این فرد بدون اعمال شیوه نامه اضافه حقوق سال ۱۴۰۰ را دریافت می کرد، با این افزایش حقوقش ۱۱ میلیون تومان می شد ولی حالا ۱۳میلیون و۳۰۰هزارتومان شده است. در مورد یک دانشیار پایه ۲۰ هم می توان اظهار داشت که حقوق این مرتبه پیش از اعمال شیوه نامه ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است ولی پس از اعمال شیوه نامه به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بالا رفته است.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان افزود: این در حالیست که ما می توانیم حق جذب بین ۵۰ تا ۱۵۰ درصد را نیز به حقوق اساتید اضافه نماییم که از شروع شهریور ماه اعمال خواهد شد. و افزایش هایی که ذکر شد فقط بواسطه اجرای یک بند بخشنامه یعنی افزایش مربوط به حق مرتبه علمی است.
دکتری منظری توکلی در مورد درصد افزایش حقوق اساتید دانشگاه آزاد اسلامی، افزود: اگر شیوه نامه نوع الف اعمال نمی شد، اضافه حقوق دانشیار پایه۲۰ تنها ۲۶ درصد اضافه می شد اما با اجرای شیوه نامه الف وب این اضافه حقوق به میزان ۵۳ درصد بالا رفته است. در مرتبه استادی نیز، حقوق یک استاد پایه۲۰، ۱۱ میلیون تومان بوده ولی با اعمال شیوه نامه، به ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان بالا رفته است. افزایش حقوق یک استاد در سال ۱۴۰۰ نیز بدون اعمال شیوه نامه ۱۳ میلیون و ۸۰۰هزارتومان بود ولی با اعمال شیوه نامه به ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بالا رفته است یعنی این افزایش حقوق برای مرتبه استادی نیز ۵۳ درصد است.
وی در ارتباط با افزایش حقوق مرتبه مربی نیز اظهار نمود: حقوق مربی پایه ۲۰ بدون اعمال شیوه نامه ۶میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که به ۸ میلیون و ۱۰۰هزار تومان بالا رفته و با اعمال ضریب افزایش سال ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بالا رفته است. اگر شیوه نامه الف وب اعمال نمی شد با اعمال افزایش سال ۱۴۰۰حقوق ایشان ۸میلیون ۶۰۰هزار تومان می شد. یعنی اگر شیوه نامه اعمال نمی شد، افزایش حقوق ۲۹ درصد بود ولی با اجرای شیوه نامه این میزان به حدود ۴۸ درصد بالا رفته است.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان تصریح کرد: پایین بودن حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به دانشگاه های دولتی و علوم پزشکی یک امر مزمن است که از گذشته، این تفاوت وجود داشته است و میزان حقوق ما پایین تر است. اما این بخشنامه یک اقدام موثر در بهبود معیشت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد است.
وی افزود: اجرای دقیق این شیوه نامه بر عهده روسای واحدهای دانشگاهی و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دبیرخانه جذب استانها و مرکز جذب امور هیات علمی سازمان مرکزی است تا به این ترتیب، از طرف روسای استانها اعمال سلیقه نشود. یعنی اگر روسای واحدهای استانها در این امر گرفتار اشتباه باشند، عضو هیات علمی می تواند شکایت خودرا به مرکز جذب امور هیات علمی سازمان مرکزی ابلاغ کند. در این میان نیز، اساتیدی که با بخشنامه مشکل دارند و هشتگ های مخالفت با آنرا منتشر می کنند، باید از روسای واحدهای استانی خود گله مند باشند نه این که به طورکلی، این بخشنامه را به ضرر خود بدانند.
دکتر منظری توکلی با اشاره به یکی از بندهای شیوه نامه در خصوص این که اساتید باید داوری مقاله و رساله دانشجویان را انجام دهند، اظهار داشت: اگر در واحدی دانشجوی تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل نباشد، در این شیوه نامه راهکارهایی برای اساتید وجود دارد، به این ترتیب، اگر استادی داوری مقاله و رساله نداشته باشد، می تواند جایگزین آن یعنی انجام امور اجرائی و نظارتی، مدیریت آزمایشگاه و کارگاه یا کلینیک و انجام امور محوله از طرف دانشگاه را انجام دهد. همین طور در این شیوه نامه آمده که هیات علمی تمام وقت نمی تواند در موسسات آموزشی دیگر مشغول به کار شود. این بدان مدلول است که هیات علمی تمام وقت، تنها امکان فعالیت تمام وقت در موسسات آموزشی دیگر را ندارد ولی می تواند بصورت پاره وقت فعالیت کند. و اگر بخواهد در موسسه غیر آموزشی تمام وقت فعالیت نماید، ساز و کار لازم پیش بینی شده است.
وی راجع به طرح های برون دانشگاهی اظهار داشت: اساتید محترم، این طرح ها را به اعتبار دانشگاه و تخصص خودشان می گیرند و در این میان ۱۵ درصد درآمد برای دانشگاه است و ۸۵ درصد این درآمد متعلق به استاد است.
وی اشاره کرد: این شیوه نامه برای دانشگاه آزاد اسلامی یک نقطه قوت است ولی با عدم توجه برخی روسای استانها و غرض ورزی و عدم اطلاع برخی افراد، این نقطه قوت تبدیل به نقطه ضعف شد. باید افزایش حقوق اساتید دانشگاه آزاد اسلامی را با گذشته خودمان مقایسه نماییم نه با سایر دانشگاه ها و با لحاظ این مطلب که بودجه سایر دانشگاه ها به نفت و مالیات وصل است ولی بودجه ما به جیب خالی مردم.
دکتر منظری توکلی اشاره کرد: دانشگاه آزاد اسلامی از جایی حمایت نمی گردد و درآمد آن بوسیله شهریه دانشجویان تامین می شود؛ بدین سبب این افزایش حقوق های بطور متوسط بیش از ۵۰ درصدی کار بزرگی است. آن هم در شرایطی که تعداد دانشجویان و درآمد دانشگاه کاهش شایان توجهی یافته است. البته در این دوران کرونا خیلی از دانشجویان هم امکان پرداخت شهریه نداشتند.
وی با اشاره به اجرای این شیوه نامه در استان کرمان اظهار نمود: در استان کرمان که این شیوه نامه اجرا شده، ۹۵ درصد اساتید از مزیت های معیشتی آن رضایت دارند. ۵ درصد باقی مانده نیز بورسیه هایی هستند که تحصیل آنها بیش از ۴ سال طول کشیده است که کرونا و محدودیت چاپ مجلات از دلیلهای بروز این تاخیر است. دکتر طهرانچی نیز دراین زمینه سفارش کرد که حرف همه بورسیه ها را بشنوید و اگر دلیل معقولی بود، برای این افراد مهلت تعیین کنید و اگر فرد پس از زمان تعیین شده اقدامات موظفی خودرا انجام نداد، در گروه ب قرار می گیرد.
دکتر منظری توکلی در آخر اشاره کرد: با ادای احترام به تمامی اساتیدی که با به این بخشنامه مخالف هستند و هشتگ می زنند، از همه خواهش می کنم شیوه نامه را به دقت بخوانند و مطمئن باشند این بخشنامه گشایشی در امور معیشتی اساتید است. من حاضرم در هرجایی و یا در فضای مجازی با افرادی که مخالف این بخشنامه هستند، به مناظره بنشینم و با ارائه مستندات و اعداد و ارقام، مزایای اجرای این بخشنامه را بازگو کنم.1400/03/26
22:21:08
5.0 / 5
1168
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
لینک دوستان دانلود عكس
دانلود عکس