آرشیو مطالب : برنامه تلویزیونی


آخرین تصمیم وزارت علوم درمورد بازگشایی دانشگاه ها و واکسیناسیون دانشجویان

آخرین تصمیم وزارت علوم درمورد بازگشایی دانشگاه ها و واکسیناسیون دانشجویان

مهندس امیر مسعودی

مهندس امیر مسعودی
سخنگوی فراكسیون اقتصاد دانش بنیان:

طرح جهش تولید دانش بنیان تا ۳ماه دیگر به صحن مجلس می رود

طرح جهش تولید دانش بنیان تا ۳ماه دیگر به صحن مجلس می رود
درباره كرونا؛

پست جعلی ترامپ در توئیتر و فیسبوك حذف شد

پست جعلی ترامپ در توئیتر و فیسبوك حذف شد
دانلود عکس