آرشیو مطالب : داربست

دستاورد محققان دانشگاه امیركبیر؛

سلول های مزانشیمی جایگزین استخوان های از دست رفته بدن می شوند

سلول های مزانشیمی جایگزین استخوان های از دست رفته بدن می شوند
مدیركل مدیریت بحران استان تهران هشدار داد

اجتناب از برگزاری چادرهای مسافرتی در پایتخت

اجتناب از برگزاری چادرهای مسافرتی در پایتخت

ماجرای استاد و دانشجو در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) چه بود؟

ماجرای استاد و دانشجو در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) چه بود؟
با همكاری محققان ایرانی صورت گرفت؛

ابداع داربست مبتنی بر هیدروژل برای مهندسی بافت ماهیچه اسکلتی

ابداع داربست مبتنی بر هیدروژل برای مهندسی بافت ماهیچه اسکلتی

بازار آهن تهران

بازار آهن تهران

گیت فروشگاهی گاندو بهترین در ایران

گیت فروشگاهی گاندو بهترین در ایران

رویداد ایده بازار طب بازساختی

رویداد ایده بازار طب بازساختی
لینک دوستان دانلود عكس
دانلود عکس