آرشیو مطالب : هنر


اعلام شاخصهای تجلیل از اساتید نمونه کشوری

اعلام شاخصهای تجلیل از اساتید نمونه کشوری
هك نمایه های سیاستمداران و هنرمندان

دستگیری یك انگلیسی در اسپانیا به جرم هك توئیتر

دستگیری یك انگلیسی در اسپانیا به جرم هك توئیتر
از سوی مدیر دفتر امور هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس؛

نحوه ترفیع اعضای هیات علمی تشریح شد

نحوه ترفیع اعضای هیات علمی تشریح شد

جریمه 10 میلیون دلاری شركت انگلیسی به سبب هك شركت رقیب

جریمه 10 میلیون دلاری شركت انگلیسی به سبب هك شركت رقیب
رئیس دانشگاه لرستان خبر داد:

برگزاری كنكور با رعایت پروتكل های بهداشتی

برگزاری كنكور با رعایت پروتكل های بهداشتی
دانلود عکس