آرشیو مطالب : صفحه ی ۳


لغو تصمیم حمایتی دولت اسکاتلند از دانشگاه ها

لغو تصمیم حمایتی دولت اسکاتلند از دانشگاه ها

فواید خدمات اجاره بهترین انبار

فواید خدمات اجاره بهترین انبار
زلفی گل:

اولویت را به مباحث فرهنگی و تربیتی دانشگاه و دانشجویان بدهیم

اولویت را به مباحث فرهنگی و تربیتی دانشگاه و دانشجویان بدهیم

إیشنال کأفضل شرکة تصمیم مواقع

إیشنال کأفضل شرکة تصمیم مواقع
توسط یك شركت دانش بنیان محقق شد؛

امحای زباله های خطرناک و بیمارستانی با فناوری پلاسما

امحای زباله های خطرناک و بیمارستانی با فناوری پلاسما

fake driver license PSD template

fake driver license PSD template
با قابلیت صرفه جویی در مصرف آب؛

راه اندازی گلخانه های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا در سراسر کشور

راه اندازی گلخانه های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا در سراسر کشور
زارع پور خبر داد:

راه اندازی دیتاسنترهای مشترک بین ایران و عمان

راه اندازی دیتاسنترهای مشترک بین ایران و عمان

اهدای جایزه تحصیلی دکتر بهمن یزدی صمدی به دانشجویان ممتاز دانشگاه تهران

اهدای جایزه تحصیلی دکتر بهمن یزدی صمدی به دانشجویان ممتاز دانشگاه تهران
وزیر علوم اعلام كرد

شیوه نامه تدوین کتاب های درسی آماده شد

شیوه نامه تدوین کتاب های درسی آماده شد
دانلود عکس