هشتگ هایی كه خبرساز شدند

هشتگ هایی كه خبرساز شدند

به گزارش دانلود عکس در فاصله چند روز مانده به انتخابات ۱۴۰۰، اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجدداً هشتگ های #به_داد_اساتید_دانشگاه_آزاد_برسید و #همسان _سازی حقوق_دانشگاه_آزاد_با_وزارتین را به یکی از ترندهای اصلی توئیتر تبدیل نموده اند و به این شکل نگرانی خود نسبت به بخشنامه نحوه همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد معروف به (الف) و (ب) را فریاد می زنند.


به گزارش دانلود عکس به نقل از ایسنا، خیلی از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با انتشار هشتگ های مذکور، نگرانی خویش را نسبت به این بخشنامه ابراز کرده و خواهان لغو این بخشنامه شده و تبعات اقتصادی این بخشنامه بر اساتید و خانواده های آنها را یادآور شده اند.
بخشنامه ای که اسفند ماه سال قبل بود دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، در آن جزئیات نحوه همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نوع (الف) و (ب) را اعلام نمود.
دکتر طهرانچی در این بخشنامه اعلام نمود: در جهت تحقق اهداف عالی دانشگاه آزاد اسلامی و سیاست ابلاغی هیأت امنای این دانشگاه، نحوه همکاری اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه در دو نوع (الف) و (ب) ابلاغ گردیده است.
در این بخشنامه آمده است: عضو هیأت علمی تمام وقت نوع (الف) موظف به انجام نظام مند ۳۲ ساعت کار علمی یا معادل آن در هفته مشتمل بر ۱ تدریس ۲ پژوهش تحصیلات تکمیلی (راهنمایی رساله و رساله دکتری) و ۳ پژوهش های درون و برون سازمانی فعالیتهای فناورانه، مشاوره، داوری مقاله یا رساله، مشاوره آموزشی و فرهنگی تربیتی دانشجویان، مشارکت در تحصیل درآمدهای غیرشهریه ای دانشگاه، مشارکت در شوراهای علمی و آموزشی، انجام امور اجرایی و نظارتی، آموزش های کوتاه مدت، مدیریت آزمایشگاه و کارگاه یا کلینیک و انجام امور محوله از جانب دانشگاه است.
برپایه بندهای این بخشنامه، هیأت علمی تمام وقت نوع (الف) امکان فعالیت آموزشی، پژوهشی و فناوری خارج از دانشگاه آزاد بدون هماهنگی با واحد دانشگاهی را ندارد و سایر فعالیت ها در قالب مقررات اداری و استخدامی با هماهنگی رئیس واحد امکان پذیر است.
همچنین، برپایه بندهای این شیوه نامه، عضو هیأت علمی تمام وقت (ب) نیز، موظف به انجام نظام مند ۱۶ ساعت کار علمی در هفته مشتمل بر ۱ تدریس ۲ پژوهش تحصیلات تکمیلی (راهنمایی رساله و رساله دکتری) و ۳ پژوهش های برون سازمانی، فعالیتهای فناورانه و مشاوره، داوری مقاله یا رساله، مشاوره فرهنگی تربیتی دانشجویان، مشارکت در تحصیل درآمدهای غیرشهریه ای دانشگاه، مشارکت در شوراهای علمی و آموزشی، انجام امور اجرایی و نظارتی، آموزش های کوتاه مدت، مدیریت آزمایشگاه و کارگاه یا کلینیک و انجام امور محوله از جانب دانشگاه است.
در این بخشنامه همینطور تاکید گردیده است که هیأت علمی تمام وقت نوع (ب) امکان فعالیت تمام وقت در مؤسسات آموزشی دیگری را ندارد. فعالیت تمام وقت در سایر مؤسسات غیرآموزشی هم نیازمند دریافت مجوز از رئیس استان، به شرط عدم مغایرت با قوانین اداری و استخدامی میسر است.


نقض مشهود حقوق انسانی اساتید
صدور این بخشنامه با بندهای گوناگون، منجر به نگرانی اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد کشور شد و سبب شد اساتید دانشگاه آزاد اسلامی این بخشنامه را ناقض حقوق اساسی و انسانی خود دانسته و آنرا مصداق بی عدالتی شغلی و حقوقی خود بدانند و به انحاء مختلف همچون اعتراض در فضای مجازی تلاش کنند صدای خویش را به گوش مسؤلان برسانند.
در این راستا، در اوایل سالجاری، اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کمپینی راه انداختند و خطاب به دکتر حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی، اعتراض خویش را به این اقدام دانشگاه آزاد اعلام نمودند.
در این نامه که به امضای بیشتر از ۵ هزار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد رسید، امضاکنندگان نگرانی های شغلی، مالی و روانی اجرای این بخشنامه و عواقب تبعیض آور آنرا به رئیس دولت یادآور شدند.
در این نامه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مطرح نمودند که استخدام اعضای هیئت علمی از ابتدا به صورت "تمام وقت" یا "نیمه وقت" بوده است و منطقی نیست که اینک در بحبوحه مشکلات ساختاری دانشگاه آزاد اسلامی، تقسیم بندی (الف) و (ب) مطرح شود و از سوی دیگر، گروه تعریف شده (ب) همان هیات علمی نیمه وقت بوده و گویا فقط از نظر اسمی تغییری حاصل شده است.
همچنین، در این نامه عنوان شد که انجام پژوهش در خیلی از واحدهای دانشگاه آزاد، به دلیل نبود منبع مالی، عملاً تعطیل شده است. این در شرایطی است که انجام پژوهش از ضوابط بخشنامه برای استخدام اعضای هیات علمی عنوان شده است.
در بخش دیگری از نامه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به رئیس دولت آمده است: این همه وظایفی که با حضور ۳۲ ساعت در هفته برعهده استادان گذاشته شده، ناقض قوانین و ضوابط در رابطه با شغل هیات علمی است. وظایف هیات علمی دانشگاه در دو محور آموزشی و پژوهشی تعریف شده نه فعالیتهای بازارمحوری و سرمایه سالاری.
اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به اجرای بخشنامه نگرانی جدی خویش را اعلام نمودند چونکه اجرای بخشنامه به روسای واحدها واگذار شده و به قول آنها امکان دارد رؤسای واحدها مخالفت با اجرای بخشنامه را به اهرم فشار به اساتید تبدیل کنند.
از نکات قابل تامل این بخشنامه این است که عضو هیأت علمی تمام وقت نوع (الف) موظف به انجام نظام مند ۳۲ ساعت کار علمی یا معادل آن در هفته مشتمل بر ۱ تدریس ۲ پژوهش تحصیلات تکمیلی که شامل راهنمایی رساله و رساله دکتری می شود و نقض بزرگ در اینجاست که خیلی از رشته های دانشگاهی در خیلی از واحدهای دانشگاه آزاد، در دوره های ارشد و دکتری دانشجو ندارند و این پرسش برای اساتید به وجود آمد که رساله های یاد شده در این بخشنامه، از کجا باید تأمین شوند؟


اجرای این شیوه نامه، اساتید دانشگاه آزاد را با مشکلات اقتصادی مواجه می کند
اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی معتقدند: تقسیم اعضای هیئت علمی به دو گروه غیرواقعی، غیرعلمی و سلیقه ای، بدون شک نتایج روانی ناگواری برای آنان دارد. با عنایت به اوضاع کلی اقتصاد کشور و دانشگاه در دورنمایی چندساله، دیری نیست که تمامی اساتید دانشگاه آزاد به رتبه (ب) تخفیف درجه یابند و با عنایت به شرایط اقتصادی فعلی و روند روبه رو رشد هر روزه تورم، نتیجه اجرای شیوه نامه، چیزی جز کاهش درآمد اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد و وارد کردن فشار اقتصادی به این افراد و خانواده های آنان نخواهد بود.
اساتید دانشگاه آزاد در بیان مشکلات خود به ایسنا اعلام کردند که اجرای این شیوه نامه هزینه های دانشگاه آزاد اسلامی را کاهش می دهد ولی اساتید باید در این میان متضرر شوند و مخارج دانشگاه از راه کاهش دستمرد آنها صرفه جویی شود!
عده ای از اساتید در پیام های خود مدعی شده اند که مدیران دانشگاه آزاد دریافتی های خود و مدیران واحدها را تا ۳۰۰ درصد افزایش داده اند اما امسال دریافتی اعضای هیات علمی افزایش نیافته است.
یکی از اساتید دانشگاه آزاد با ۱۵ سال سابقه هیات علمی بودن به ایسنا اظهار داشت: مگر ما روز اولی که با دانشگاه قرارداد بستیم، بخشنامه الف و ب در کار بود؟ با این شرایط بد اقتصادی، معیشت من و خانواده ام به خطر افتاده و علاوه بر نگرانی ها و استرس های زندگی، باید نگران بخشنامه های دانشگاه آزاد هم باشیم.
یکی دیگر از اساتید دانشگاه آزاد به ایسنا اظهار نمود: هیات علمی دانشگاه آزاد یک سوم هیات علمی دانشگاه دولتی حقوق می گیرد و مداما، عده ای که وابستگی به این سیستم ندارند، بخشنامه هایی عجیب و نامعقول صادر می کنند تا ریشه دانشگاه را بخشکانند و هیات علمی را بیشتر از پیش در تنگنای اقتصادی قرار دهند.
یکی دیگر از اعضای هیات علمی با اشاره به اینکه عده ای که برای دانشگاه آزاد تصمیم می گیرند، خود بازنشسته و چند شغله هستند، اظهار داشت: افرادی که برای دانشگاه آزاد تصمیم می گیرند، گاها از پرسنل این دانشگاه نیستند ولی این حق را دارند که ما به دو گروه الف و ب تقسیم کنند.


درخواست همسانسازی حقوق اعضای هیات علمی
در ایام قبل از انتخابات ۱۴۰۰، اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در توئیت های متعدد، با انتشار هشتگ (#همسان _سازی حقوق_دانشگاه_آزاد_با_وزارتین) خواهان همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی این دانشگاه با دانشگاه های دولتی شده اند.
کافی است سری به توئیتر بزنید و این هشتگ را جست وجو کنید تا از گلایه های اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی آگاه شوید. عده ای از اساتید، با دست به دامن شدن به کاندیدهای ریاست جمهوری، خواهان همسان سازی حقوق خود با اعضای هیات علمی وزارت خانه های علوم و بهداشت شده اند.
عده ای هم با انتشار فیش حقوقی خود، از حقوق های پایین و زیرخطر فقر خود شکایت کرده اند.
به گزارش دانلود عکس به نقل از ایسنا، به نظر می آید با عنایت به گلایه های مختلف اساتید دانشگاه آزاد اسلامی و مواردی که مطرح می کنند، اجرای این بخشنامه تبعات گوناگونی برای اساتید پرجمعیت ترین دانشگاه کشور دارد. همچنین، اجرایی کردن بندهایی از این بخشنامه در خیلی از واحدهای دانشگاه آزاد در شهرستان ها، کاری غیر ممکن می نماید!
بنابراین، با عنایت به موارد فوق و صحبت های اساتید، بهتر است مسؤلان ذیربط بندهای این بخشنامه را مجدداً بررسی و در مورد آنها تصمیمات جدیدتری بگیرند و اگر معتقدند اساتید در این میان متضرر نمی شوند و موارد مطرح شده نادرست می نماید، می توانند به انحاء و اسکال مختلف به ایرادت مطرح شده پاسخ دهند و در مورد جزئیات این بخشنامه روشنگری کنند. چونکه صدور این بخشنامه در شرایط اقتصادی فعلی کشور و در دوران پاندمی کووید-۱۹، تنها عرصه را بر اساتید دانشگاه آزاد و خانواده های آنان تنگ کرده و فشارهای روانی زیادی به آنها وارد می سازد.
گفتنی است، برای جمع بندی این گزارش و دریافت نقطه نظرات مسؤلان دانشگاه آزاد در باره مباحث مطروحه، ایسنا کوشش کرد با سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی تماس بگیرد و نظرات دانشگاه را در این گزارش ذکر کند، اما علیرغم پیگیری ها پاسخی دریافت نکرد. خبرگزاری دانشجویان ایران آماده انعکاس نظرات مسؤلان دانشگاه و توضیحات آنها است.1400/03/23
09:38:56
5.0 / 5
1161
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۱
لینک دوستان دانلود عكس
دانلود عکس